Artikelen over: Webhosting

WP Toolkit

WP Toolkit is a single management interface that enables you to easily install, configure, and manage WordPress. It is available if the WP Toolkit extension is installed in Plesk.

Notitie: WP Toolkit can install, configure, and manage WordPress version 4.9 or later.

Notitie: The WP Toolkit extension is free with the Web Pro and the Web Host Plesk editions and is available for a fee for the Web Admin edition.


WordPress installerenOm een nieuwe WordPress-installatie op te zetten gaat u naar WordPress en u klikt op Installeren.Hier kunt u:

Installeer de laatste versie van WordPress met de standaardinstellingen door te klikken op Installeren.

Wijzig de standaardinstellingen (inclusief de gewenste WordPress-versie, de naam van de database, de instellingen voor automatische updates en meer) en klik vervolgens op Installeren.Notitie: To install WordPress, WP Toolkit retrieves data from wordpress.org. By default, if WP Toolkit cannot establish connection in 15 seconds, wordpress.org is considered to be unavailable.

Er verschijnt nu een nieuwe installatie in de lijst met alle bestaande WordPress-installaties onder WordPress.Adding existing WordPress Installations to WP ToolkitAll WordPress installations added using the WP Toolkit or through the Applications page appear in WP Toolkit automatically; those installed manually need to be attached to WP Toolkit. If you have upgraded from an earlier version of Plesk and you used WordPress, we recommend that you attach all existing WordPress installations to WP Toolkit.

To attach WordPress installations to WP Toolkit:

Ga naar WordPress.
Klik op Scan uitvoeren.

De WordPress-installatie is gekoppeld en wordt nu weergegeven in de lijst met bestaande WordPress-installaties onder WordPress.

WordPress-installaties importerenYou can use the “Web Site Migration” feature to migrate WordPress websites owned by you but hosted elsewhere to Plesk. When you migrate a WordPress website, Plesk copies all its files and the database to your server. Once a website has been migrated, you can manage it using WP Toolkit.

Om een bestaande WordPress-website te migreren gaat u naar Websites & domeinen > WordPress, u klikt op Importeren en volgt de aanwijzingen die u hier vindt.


WordPress-installaties beherenGa naar WordPress om al uw WordPress-installaties te bekijken.

WP Toolkit groups information about each installation in blocks we call cards.Een kaart toont een schermafbeelding van uw website en beschikt over een aantal bedieningselementen waarmee u eenvoudig toegang kunt krijgen tot veelgebruikte hulpprogramma’s. De schermafbeelding verandert in realtime om de wijzigingen weer te geven die u in uw website aanbrengt. Als u bijvoorbeeld de onderhoudsmodus inschakelt of het WordPress-thema wijzigt, dan is deze verandering direct zichtbaar in de schermafbeelding van de website.

Notitie: Changes you make directly in WordPress are synchronized with WP Toolkit once every 24 hours. To sync manually, click the button.

Wanneer u de muiscursor over de schermafbeelding van de website beweegt, ziet u het volgende:

De knop Website openen. Klik op de knop om de website in een nieuw tabblad van de browser te openen.
Datum en tijd waarop de schermafbeelding voor het laatst is bijgewerkt. Om de schermafbeelding direct bij te werken, klikt u in de rechterbovenhoek van de schermafbeelding op het pictogram
.

Hier kunt u ook het volgende doen:

De naam van uw website wijzigen. Om dit te doen klikt u op het pictogram [image-icon-pencil|, u geeft uw website de gewenste naam en klikt vervolgens op
.U als beheerder aanmelden bij WordPress. Hiertoe klikt u op Aanmelden onder de schermafbeelding van de website.

De algemene instellingen van WordPress wijzigen. Hiertoe klikt u op “Instellingen” naast Aanmelden.

Ga naar het scherm van het domein onder Websites & domeinen. Hiertoe klikt u op de Domein beheren onder de schermafbeelding van de website.StatusWordPress-websites zijn vaak het doelwit van hackers; een verouderde WordPress-core, plugins en thema’s vormen ook een beveiligingsrisico.

In de sectie “Status” kunt u het volgende doen:

Controleren of de WordPress-core en geïnstalleerde plugins en thema’s nog up-to-date zijn en indien nodig updates toepassen.
Controleren of SSL/TLS-ondersteuning is ingeschakeld en, zo niet, deze inschakelen.
Zien hoe veilig uw website is en de beveiliging verbeteren.Met de bedieningselementen in de sectie “Hulpprogramma’s” hebt u eenvoudig toegang tot de volgende instellingen en hulpprogramma’s:

“Indexering " toont uw website in de resultaten van zoekmachines.
“Foutopsporing” helpt u bij het vinden van bugs in een website die nog niet klaar is om te worden getoond en die wordt getest of in ontwikkeling is.
“[Wachtwoordbeveiliging](/nl/article/een-website-met-een-wachtwoord-afschermen-17ygea5/)” geeft het wachtwoord aan dat u gebruikt om u vanuit Plesk aan te melden bij WordPress.
Met “[wp-cron.php overnemen](/nl/article/een-regelmatige-uitvoering-van-wp-cronphp-instellen-15iq1zm/)” kunt u geregelde uitvoering van wp-cron.php inroosteren.

Above the “Status” and “Tools” sections, you find the following WP Toolkit features:“[Bestandsbeheer](/nl/article/bestanden-uploaden-met-bestandbeheer-3erouk/)” om de bestanden van de website te beheren in Bestandsbeheer.
“[Data kopiëren](/nl/article/gegevens-van-de-ene-wordpress-website-naar-de-andere-kopieren-dgcqc9/)” om de inhoud van uw website naar een andere te kopiëren.
“[Klonen](/nl/article/een-wordpress-website-klonen-1ypu1ec/)” om een volledige kopie van uw website te maken.
“[Reservekopie maken en terugplaatsen](/nl/article/reservekopieen-van-wordpress-installaties-maken-en-terugplaatsen-4w4f3/)” om een reservekopie van uw website te maken en indien nodig weer terug te plaatsen.
“[Logs](/nl/article/events-van-wordpress-installaties-vastleggen-in-het-logboek-1pdi3xj/)” to view WP Toolkit logs of the installation you need to troubleshoot.

Onderaan de kaart van de website kunt u het volgende doen:

Updates installeren en automatische updates configureren.

Smart Update inschakelen, dit is een premiumfunctie waarmee u uw productiewebsites up-to-date kunt houden zonder het risico ze te beschadigen.

“[Onderhoudsmodus” inschakelen](/nl/article/events-van-wordpress-installaties-vastleggen-in-het-logboek-1pdi3xj/) verbergt uw website voor bezoekers.Op de overige drie tabbladen kunt u de plugins en thema’s van de installatie beheren en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de database wijzigen.

Website-labelsWebsite-labels zijn vooraf instelde herkenningslabels die u aan uw websites kunt plakken (bijvoorbeeld ‘staging’, ‘productie’, ‘testomgeving’, enzovoort).

Afhankelijk van hoe uw project is georganiseerd kan het nodig zijn om meerdere exemplaren van een website te hosten, voor verschillende doeleinden. Met labels kunt u de verschillende websites goed uit elkaar houden.

Een website krijgt standaard geen label. Om een label toe te voegen, klikt u op LABEL TOEVOEGEN (op de websitekaart naast de naam van de website) en u selecteert het gewenste label. Labels zijn optioneel en u kunt een label op elk moment wijzigen of verwijderen.Weergave van kaarten beherenYou can choose the way WP Toolkit shows cards. The default “Cards” view is best suited for a small number of installations. If you have a large number of installations, collapse cards image 79466.

U kunt installaties ook Filteren zodat u ze eenvoudiger kunt beheren.Installaties verwijderen en loskoppelenYou can detach WordPress installations that you do not want to see and manage in WP Toolkit. Detaching does not remove the installation, merely hides it from WP Toolkit. A detached installation will be attached to WP Toolkit again after you scan for WordPress installations. You can detach WordPress installations individually or multiple installations at a time.

WordPress-installaties loskoppelen:

Ga naar WordPress en doe het volgende:
(Om een individuele installatie los te koppelen) Op de kaart van de installatie die u wilt loskoppelen, klikt u op het pictogram .
(Om meerdere installaties los te koppelen) Selecteer de installaties die u wilt loskoppelen en klik op Ontkoppelen.
Klik op Ontkoppelen.

Unlike detaching, removal completely deletes a WordPress installation. You can remove any installation, no matter how it was installed: using WP Toolkit, through the Applications page, or manually. You can remove WordPress installations individually or multiple installations at a time.

WordPress-installaties verwijderen:

Ga naar WordPress en doe het volgende:
(Om een individuele installatie te verwijderen) Op de kaart van de installatie die u wilt verwijderen, klikt u op het pictogram .
(Om meerdere installaties te verwijderen) Selecteer de installaties die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
Klik op Verwijderen.

Indexeren door zoekmachines en foutopsporingBy default, a newly created WP Toolkit website is shown in search results of search engines. If your website is not yet ready for public viewing, turn off “Search engine indexing”.

Als u WordPress installeert voor het testen of ontwikkelen van een website, dan kunt u “Foutopsporing” inschakelen om automatisch fouten in de code van de website te vinden en op te lossen. Hiertoe klikt u op het pictogram icon naast “Foutopsporing”, u selecteert de WordPress-hulpprogramma’s voor foutopsporing die u wilt activeren en klikt vervolgens op OK.


WordPress-installaties bijwerkenOm uw website veilig te houden moet u regelmatig de core van WordPress bijwerken, evenals alle geïnstalleerde plugins en thema’s. U kunt dit zowel automatisch als handmatig doen:

Met handmatige updates hebt u de controle over wanneer updates worden geïnstalleerd. U kunt bijvoorbeeld even wachten om te zien of het installeren van een bepaalde update problemen veroorzaakte voor andere WordPress-gebruikers. Vergeet echter niet om regelmatig updates toe te passen om te voorkomen dat u achter gaat lopen.
Autoupdates geven u het rustige gevoel dat uw WordPress-installatie altijd up-to-date zijn. Alleen kunnen updates uw installatie soms beschadigen en met autoupdates kan het soms even duren voor u dit überhaupt door heeft.

Om veiligheidsredenen raden wij u aan autoupdates in te stellen.

Een update handmatig toepassen op een WordPress-installatie:

Ga naar WordPress. Als uw WordPress-installatie moet worden bijgewerkt, ziet u de de berichten daarover onder “Status” (bijvoorbeeld “Updates voor plugins installeren”).Click any message about available updates, wait for WP Toolkit to load the list of available updates, and then select the updates you want to install.

Notitie: Als een update van de WordPress-core beschikbaar is, dan ziet u het selectievakje “Herstelpunt”. Zorg dat dit selectievakje is geselecteerd om een ??herstelpunt te maken dat u kunt gebruiken om de update ongedaan te maken als er iets misgaat.Klik op Bijwerken.

De geselecteerde updates zullen worden toegepast.

Although WP Toolkit regularly checks for updates itself, you can also check for updates at any time. To do so, click “Check updates”.

Autoupdates voor een WordPress-installatie instellen:

Ga naar WordPress en selecteer de WordPress-installatie die u automatisch wilt bijwerken. Klik vanaf de installatiekaart op “Autoupdate-instellingen”.Kies de gewenste instellingen voor autoupdates. U kunt apart autoupdates instellen voor de WordPress core, plugins en thema’s (zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om autoupdates voor plugins en thema’s in te stellen, maar niet voor de WordPress core). Volg deze aanbevelingen:

Als u “Nee” selecteert naast “WordPress automatisch bijwerken” worden autoupdates van de WordPress core uitgeschakeld. Dit is onveilig.
Als uw website openbaar toegankelijk is (productie) en u bent bang dat deze verstoord kan worden als updates automatisch worden
toegepast, selecteer dan “Ja, maar alleen kleine beveiligingsupdates”.
Als uw website een (tijdelijke) versie van een WordPress-website is die niet openbaar toegankelijk is, selecteer dan “Ja, alle updates (klein en
groot)”. Hierdoor blijft uw staging-website up-to-date en zorgt u ervoor dat als een update iets kapot maakt dit gebeurt op de staging-website
en niet in de productieversie.
Klik op OK.

Als u zich zorgen maakt dat autoupdates van WordPress uw website kunnen breken, gebruik dan Smart Updates. Met Smart Updates worden WordPress-installaties altijd veilig bijgewerkt zonder uw website te breken.


Reservekopieën van WordPress-installaties maken en terugplaatsenTo help prevent data loss, you can back up and restore websites. To do so, you can use either the WP Toolkit feature or the general Plesk backup mechanism, called Backup Manager.

Creating backups in WP Toolkit may be more convenient than in Backup Manager because of the following reasons:

WP Toolkit backs up an individual website, while Backup Manager backs up the whole subscription with all the subscription’s websites and their data.
If you need to back up an individual website, a WP Toolkit backup requires less time and disk space.
Creating backups in WP Toolkit does not require any setup.

Een reservekopie van een WordPress-website maken:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Reservekopieën maken en terugplaatsen” op de kaart van de WordPress-installatie waarvan u een reservekopie wilt maken.Klik op Reservekopie maken.

Once the backup is finished, it will be displayed in the list of WP Toolkit backups.Een reservekopie van een WordPress-website terugplaatsen:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Reservekopieën maken en terugplaatsen” op de kaart van de WordPress-installatie waarvoor u een reservekopie wilt terugplaatsen.

Klik op het pictogram voor de reservekopie die u wilt terugplaatsen.

Notitie: Restoring a backup removes all changes you made to the website after the backup date. For this reason, WP Toolkit suggests that you back up the current state of your website and use this backup to restore.

Klik op Terugplaatsen.

U hebt uw reservekopie teruggeplaatst.

To be on the safe side, you may want to download WP Toolkit backup files to store them elsewhere.

To download WP Toolkit backup files:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Reservekopieën maken en terugplaatsen” op de kaart van de WordPress-installatie waarvan u een reservekopie wilt downloaden.

Klik op het pictogram voor de reservekopie die u wilt downloaden.

You will be redirected to the directory in File Manager (/wordpress-backups in the website’s home directory) where WP Toolkit backups are stored.

Klik op het pictogram voor de reservekopie die u wilt downloaden en klik vervolgens op Downloaden.

U hebt een reservekopie gedownload.

You can delete WP Toolkit backups you no longer need.

To delete a WP Toolkit backup:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Reservekopieën maken en terugplaatsen” op de kaart van de WordPress-installatie waarvan u een reservekopie wilt verwijderen.
Klik op het pictogram voor de reservekopie die u wilt downloaden en klik vervolgens op Verwijderen.

U hebt een reservekopie verwijderd.


Smart UpdatesSmart Updates is a premium feature available in WP Toolkit 3.x and later. It helps you keep your production websites up to date without the risk of breaking your website. Smart Updates analyses the potential consequences of installing updates and advises you whether doing so is safe.

Om uw websites goed beveiligd te houden moet u WordPress regelmatig bijwerken: thema’s, plugins en de core. Alleen, deze updates kunnen uw websites mogelijk verstoren. Handmatige updates vragen uw tijd en aandacht en kunnen niet garanderen dat uw websites in de lucht blijven.

Om ervoor te zorgen dat een WordPress-installatie altijd veilig wordt bijgewerkt zonder uw website te beschadigen, hebben we de functie Smart Updates ontwikkeld. Deze doet het volgende:

Kloont de installatie, analyseert de kloon vervolgens en maakt schermafbeeldingen van de pagina’s van de website, inclusief dynamische inhoud en carrousels.
Past de update toe op de kloon, analyseert deze opnieuw en maakt opnieuw screenshots van de pagina’s.
Detecteert problemen (PHP-problemen, fouten in de HTTP-responscode, gewijzigde paginatitels en meer: niet alleen de problemen die door de update kunnen worden veroorzaakt, maar ook problemen die vóór de update al bestonden.
Met handmatige updates toont Smart Updates u de schermafbeeldingen “voor” en “na”, plus een aanbeveling of het veilig is om de site al dan niet bij te werken. Hier kunt u de schermafbeeldingen vergelijken, het gedetailleerde verslag over de gevonden problemen bekijken en downloaden en uiteindelijk beslissen of u de productiewebsite wilt bijwerken of niet.
Met autoupdates werkt Smart Updates de productiewebsite automatisch bij, tenzij er tenminste één probleem door de update wordt veroorzaakt - in dat geval wordt de update niet uitgevoerd. In beide gevallen ontvangt u een e-mail met de resultaten van de analyse en de schermafbeeldingen “voor” en “na”.

Smart Updates gebruikenSmart Updates is een betaalde functie die u kunt aanvragen bij uw hostingprovider. U kunt Smart Updates gebruiken met zowel handmatige updates als via autoupdates.

Smart Update inschakelen:

Vraag uw hostingprovider naar de functie Smart Updates. U schakelt Smart Update voor elke installatie afzonderlijk in.
Ga naar WordPress en schakel “Smart Update” in op de installatiekaart.

U hebt Smart Updates ingeschakeld. U kunt het nu gebruiken in combinatie met handmatige updates of autoupdate.

Notitie: Smart Update is geen alternatief voor het maken van reservekopieën. We raden u aan regelmatig een reservekopie te maken van uw WordPress-installaties, zeker wanneer u autoupdates gebruikt.

Smart Updates handmatig gebruiken:

Ga naar WordPress en schakel Smart Update in op de installatiekaart.

Op de installatiekaart klikt u op “Controleren op updates”, u selecteert de updates die u wilt installeren en klikt vervolgens op Bijwerken.

Wacht terwijl Smart Updates uw website kloont en analyseert. Dit kan even duren, afhankelijk van de omvang van uw website. De analyse wordt op de achtergrond uitgevoerd, dus als u het venster sluit wordt de update niet onderbroken.

Bekijk de schermafbeelding “voor” en “na” van de verschillende pagina’s van uw website afzonderlijk of in de Vergelijkingsmodus.Selecteer één pagina van uw website tegelijk en bekijk welke problemen er voor elke pagina zijn gevonden. U kunt ook problemen zien die voor de hele website gelden en een rapport hierover downloaden vanaf het tabblad “Overzicht website”.

Als Smart Update geen problemen met de update heeft gedetecteerd en de schermafbeeldingen verschijnen ter bevestiging, dan klikt u op Updates toepassen en vervolgens op OK. Smart Update zal de productie-installatie bijwerken en de kloon verwijderen.

Als u geen update wilt toepassen op de productie-installatie, dan klikt u op Verwijderen.

Smart Updates automatisch gebruiken:

Ga naar WordPress en schakel Smart Update in op de installatiekaart.
Als er een update beschikbaar is, dan zal Smart Update de installatie klonen, de kloon bijwerken en na de update analyseren.
Als de update geen problemen veroorzaakt, dan past Smart Update deze automatisch toe op de productie-installatie. Als Smart Update ten minste één probleem detecteert dat door de update kan worden veroorzaakt, dan wordt de update niet toegepast. In beide gevallen ontvangt u een e-mail met een link. Volg de link om in een nieuw browservenster een verslag te openen met de vergelijking van “voor” en “na” schermafbeeldingen van uw website.


Plugins beherenA WordPress plugin is a type of third-party software that adds new functionality to WordPress. With WP Toolkit, you can install and manage plugins on one or more WordPress installations.

Plugins installerenIn WP Toolkit, you can install plugins on one or all WordPress installations of the subscription. You can:

Zoek naar plugins in de wordpress.org opslag voor plugins en deze installeren.
Plugins installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd.
Aangepaste plugins uploaden, wat nuttig kan zijn als u geen geschikte plugin kunt vinden in de opslag van wordpress.org of als u uw eigen plugin wilt installeren.

Plugins installeren voor een specifieke WordPress-installatie:

Ga naar WordPress, ga naar het tabblad “Plugins” van een installatiekaart en klik vervolgens op Installeren.Zoek naar plugins en klik vervolgens op Installeren naast de plugin die u wilt installeren. Geïnstalleerde plugins worden onmiddellijk geactiveerd.

Plugins installeren voor alle WordPress-installaties binnen het abonnement:

Selecteer het gewenste abonnement.

Ga naar WordPress > tabblad “Plugins” en klik op Installeren.Zoek naar plugins, maak een selectie van de plugins die u wilt installeren en klik vervolgens op Websites selecteren.

Notitie: Als u een of meer plugins selecteert en vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoert zonder de geselecteerde plugins te installeren, dan gaat de selectie die u hebt gemaakt verloren.Nieuw geïnstalleerde plugins worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door te zorgen dat het selectievakje “Activeren na installatie” niet is geselecteerd.

Selecteer de websites waarvoor u de plugins wilt installeren en klik vervolgens op Installeren.

Plugins installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd:

Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.

Klik Installeren naast een plugin waar het pictogram naast staat. Als u dit pictogram nergens tegenkomt, dan betekent dit dat de beheerder van Plesk nog geen plugins heeft geïnstalleerd.Selecteer de WordPress-installaties waarop u de plugin wilt installeren.

Geïnstalleerde plugins die door de beheerder van Plesk zijn geüpload worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door het selectievakje “Activeren na installatie” uit te schakelen.

Klik op Installeren.

Een plugin uploaden:

Selecteer het gewenste abonnement.

Ga naar WordPress > tabblad “Plugins” en klik op Plugin uploaden.

Klik Bladeren… en blader naar de locatie van het ZIP-bestand met de plugin die u wilt uploaden.Selecteer de WordPress-installaties waarop u de plugin wilt installeren.

Een plugin die net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.

Klik op OK.

Plugins activeren en deactiverenU kunt plugins in één keer activeren of deactiveren voor een bepaalde installatie of voor alle installaties die bij een abonnement horen.

Plugins voor een bepaalde installatie activeren of deactiveren:

Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Plugins” van een installatiekaart.

Onder “Status” kunt u een plugin in- of uitschakelen om deze te activeren of deactiveren.Plugins activeren of deactiveren voor alle installaties binnen het abonnement:

Selecteer het gewenste abonnement.
Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.
Selecteer de plugin die u wilt activeren of uitschakelen.
Klik op Activeren of Uitschakelen.

Plugins bijwerkenAls een plugin moet worden bijgewerkt, ziet u “Updates” verschijnen naast de plugin op het tabblad “Plugins” van de installatiekaart. U kunt niet alleen gratis plugins updaten, maar ook betaalde plugins, mits deze op de gebruikelijke manier kunnen worden bijgewerkt in het dashboad van de WordPress-beheerder.

Notitie: WP Toolkit can update paid plugins that require a license if the license is present. WP Toolkit cannot update paid plugins that use non-standard update methods.U kunt het volgende doen:

Updates voor plugins toepassen voor een specifieke installatie. U leest hoe dit moet in de procedure “ Een update handmatig toepassen op een WordPress-installatie”.
Updates toepassen op plugins die zijn geïnstalleerd voor alle installaties binnen het abonnement.
Autoupdates voor plugins instellen. Hoe u dit kunt doen leest u in de procedure “ Autoupdates voor een WordPress-installatie configureren”.

Updates voor plugins toepassen voor alle installaties binnen het abonnement:

Selecteer het gewenste abonnement.

Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.

Klik op “Bijwerken naar versie…” naast de plugin waarop u de update wilt toepassen. Om meer te weten te komen over de update klikt u op Wijzigingslog. Dit brengt u naar de pagina van de plugin op wordpress.org.Klik op Ja.

Plugins verwijderenU kunt plugins van een bepaalde installatie of van alle installaties die bij een abonnement horen in één keer verwijderen.

Plugins verwijderen van een specifieke installatie:

Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Plugins” van een installatiekaart.
Om één plugin te verwijderen klikt u op het pictogram naast de plugin die u wilt verwijderen. Om meerdere plugins te verwijderen selecteert u de juiste plugins en u klikt op Verwijderen.

Klik op Ja.

Plugins verwijderen van alle installaties binnen het abonnement:

Selecteer het gewenste abonnement.
Ga naar WordPress > tabblad “Plugins”.
Selecteer de plugins die u wilt verwijderen, klik Verwijderen en vervolgens op Ja.


Thema’s beherenA WordPress theme determines the overall design of your website including colors, fonts, and layout. By selecting a different theme, you change the look and feel of your website without changing the content. With WP Toolkit, you can install and manage themes.

Thema’s installerenIn WP Toolkit, you can install themes on one or all WordPress installations of the subscription. You can:

Zoek naar thema’s in de wordpress.org opslag voor thema’s en deze installeren.
Thema’s installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd.
Aangepaste thema’s uploaden, wat handig is als u geen geschikt thema kunt vinden in de opslag van wordpress.org of als u uw eigen thema wilt installeren.

Thema’s installeren voor een specifieke WordPress-installatie:

Ga naar WordPress, ga naar het tabblad “Thema’s” van een installatiekaart en klik vervolgens op Installeren.Zoek naar een thema en klik vervolgens op Installeren naast het thema dat u hebt uitgekozen. Een nieuw geïnstalleerd thema wordt standaard niet meteen geactiveerd.

Thema’s installeren op alle WordPress-installaties binnen het abonnement:

Selecteer het gewenste abonnement.

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s” en klik op Installeren.Zoek naar thema’s, maak een selectie van de thema’s die u wilt installeren en klik vervolgens op Websites selecteren.

Notitie: Als u een of meer thema’s selecteert en vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoert zonder de geselecteerde thema’s te installeren, dan gaat de selectie die u hebt gemaakt verloren.Selecteer de websites waarvoor u de thema’s wilt installeren en klik vervolgens op Installeren.

Thema’s installeren die door de beheerder van Plesk zijn toegevoegd:

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.
Klik Installeren naast een thema waar het pictogram naast staat. Als u dit pictogram nergens tegenkomt, dan betekent dit dat de beheerder van Plesk nog geen thema’s heeft geïnstalleerd.
Selecteer de WordPress-installaties waarop u het thema wilt installeren.
Geïnstalleerde thema’s die door de beheerder van Plesk zijn geüpload worden standaard direct geactiveerd. U kunt dit voorkomen door het selectievakje “Activeren na installatie” uit te schakelen.
Klik op Installeren.

Een thema uploaden:

Selecteer het gewenste abonnement.

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s” en klik op Thema uploaden.

Klik Bladeren… en blader naar de locatie van het ZIP-bestand met het thema dat u wilt uploaden.Selecteer de WordPress-installaties waarop u het thema wilt installeren.

Een thema dat net is toegevoegd wordt standaard niet meteen geactiveerd. U kunt deze activeren door het selectievakje “Activeren na installatie” te selecteren.

Klik op OK.

Een ??geüpload thema te installeren:

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.

Klik op Installeren naast een thema dat u hebt geüpload.Selecteer de WordPress-installaties waarop u het geüploade thema wilt installeren.
* Standaard wordt een nieuw geüpload thema geactiveerd. Om dit te voorkomen schakelt u het selectievakje “Activeren na installatie” uit.
* Klik op Installeren.

Een thema activerenU kunt een thema activeren dat voor een bepaalde installatie of voor alle installaties binnen het abonnement is geïnstalleerd. Een WordPress-installatie heeft op elk moment maar één actief thema.

Een thema voor een bepaalde installatie activeren:

Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Thema’s” van een installatiekaart.
Onder “Status” schakelt u een thema in om deze te activeren. Het thema dat eerder actief was zal automatisch worden gedeactiveerd.

Een thema activeren voor alle installaties binnen het abonnement:

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.

Klik op Activeren naast het thema dat u wilt activeren.Thema’s bijwerkenAls een thema moet worden bijgewerkt, ziet u “Updates” verschijnen naast het thema op het tabblad “Thema’s” van de installatiekaart. U kunt niet alleen gratis thema’s bijwerken, maar ook betaalde, mits deze op de gebruikelijke manier kunnen worden bijgewerkt in het dashboad van de WordPress-beheerder.

Notitie: WP Toolkit can update paid themes that require a license if the license is present. WP Toolkit cannot update paid themes that use non-standard update methods.

U kunt het volgende doen:

Updates voor thema’s toepassen voor een specifieke installatie. U leest hoe dit moet in de procedure “ Een update handmatig toepassen op een WordPress-installatie”.
Thema’s bijwerken die zijn geïnstalleerd voor meerdere installaties
Autoupdates voor thema’s instellen. Hoe u dit kunt doen leest u in de procedure “ Autoupdates voor een WordPress-installatie configureren”.

Thema’s op meerdere installaties bijwerken:

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.
Klik op “Bijwerken naar versie…” naast het thema waarop u de update wilt toepassen. Om meer te weten te komen over de update klikt u op Wijzigingslog. Dit brengt u naar de pagina van het thema op wordpress.org.
Klik op Ja.

Thema’s verwijderenU kunt thema’ s verwijderen van een bepaalde installatie of van alle installaties die bij een abonnement horen.

Notitie: U kunt geen actief thema verwijderen. Activeer eerst een ander thema voordat u een het thema verwijdert dat momenteel actief is.

Thema’s verwijderen van een specifieke installatie:

Ga naar WordPress en vervolgens naar het tabblad “Thema’s” van een installatiekaart.
Klik op het pictogram naast het thema dat u wilt verwijderen. Om meerdere thema’s te verwijderen selecteert u de juiste thema’s en u klikt op Verwijderen.
Klik op Ja.

Thema’s verwijderen van alle installaties binnen het abonnement:

Ga naar WordPress > tabblad “Thema’s”.
Selecteer de thema’s die u wilt verwijderen, klik Verwijderen en vervolgens op Ja.


WordPress beveiligenWP Toolkit can enhance the security of WordPress installations (for example, by turning off XML-RPC pingbacks, checking the security of the wp-content folder, and so on).

We call individual improvements you can make to the installation’s security “measures”. We consider certain measures to be critical. For that reason, WP Toolkit applies them automatically to all newly created installations.

Op de installatiekaart vindt u naast “Beveiliging” de volgende beveiligingsberichten:

“Beveiliging herstellen” betekent dat niet alle kritische beveiligingsmaatregelen zijn toegepast.
Wij raden u sterk aan om deze allemaal toe te passen.

“Beveiliging controleren” betekent dat alle kritische beveiligingsmaatregelen zijn toegepast,
maar dat dit niet geldt voor een aantal aanbevolen maatregelen.

“Instellingen bekijken” betekent dat alle beveiligingsmaatregelen (kritiek en aanbevolen) zijn toegepast.Notitie: Sommige beveiligingsmaatregelen kunnen, nadat ze zijn toegepast, alsnog ongedaan worden gemaakt; andere kunnen dat niet. We raden u aan een reservekopie van een WordPress-installatie te maken vóór u deze beveiligt.

U kunt WordPress-installaties afzonderlijk beveiligen, of meerdere installaties tegelijkertijd.

Een individuele WordPress-installatie beveiligen:

Ga naar WordPress, kies de installatie die u wilt beveiligen en klik vervolgens vanaf de installatiekaart op het bericht naast “Beveiliging” (bijvoorbeeld “Beveiliging herstellen”).
Wait for WP Toolkit to display the security measures you can apply.
Selecteer de beveiligingsmaatregelen die u wilt toepassen en klik vervolgens op Beveiligen.

Alle geselecteerde maatregelen zullen worden toegepast.

Meerdere WordPress-installaties beveiligen:

Ga naar WordPress en klik op Beveiliging.
U ziet nu de lijst met uw WordPress-installaties. Voor elke installatie kunt u zien hoeveel cruciale (aangegeven met het pictogram ) en aanbevolen (pictogram ) beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast. Klik op het juist pictogram om de lijst met maatregelen te tonen. Als alle beveiligingsmaatregelen zijn toegepast, ziet u op deze plek het pictogram .
(Optioneel) Klik op naast de gewenste installatie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en om deze te beheren voor een individuele WordPress-installatie. Klik op om terug te keren naar het beheer van de beveiliging van meerdere installaties naast “Beveiligingsstatus van geselecteerde websites”.
Selecteer installaties waarop u beveiligingsmaatregelen wilt toepassen en klik vervolgens op Beveiligen.
Standaard zijn alleen kritieke beveiligingsmaatregelen geselecteerd om te worden toegepast. U kunt ook het volgende selecteren:
Zelf uw beveiligingsmaatregelen kiezen. Klik hiertoe op het keuzerondje “Aangepaste selectie”.
Alle beveiligingsmaatregelen tegelijk. Klik hiervoor op het keuzerondje “Alle (essentieel en aanbevolen)”.
Klik op Beveiligen.

De geselecteerde maatregelen zullen worden toegepast.

Beveiligingsmaatregelen ongedaan makenIn zeldzame gevallen kan het toepassen van beveiligingsmaatregelen uw website beschadigen. In dat geval kunt u de beveiligingsmaatregelen die u hebt toegepast ongedaan maken. U kunt dit voor een individuele WordPress-installatie doen, of voor meerdere WordPress-installaties tegelijk.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen ongedaan maken voor een individuele installatie:

Ga naar WordPress, kies de installatie waarvoor u een toegepaste maatregel ongedaan wilt maken en klik vervolgens op het bericht (bijvoorbeeld “Beveiliging controleren”) naast “Beveiliging” op de installatiekaart.Wait for WP Toolkit to display the list of security measures.

Selecteer de beveiligingsmaatregelen die u ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen zullen ongedaan worden gemaakt.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen ongedaan maken voor meerdere installaties tegelijk:

Ga naar WordPress en klik op Beveiliging.
U ziet nu de lijst met uw WordPress-installaties, waarbij is aangegeven of er wel of geen essentiële en aanbevolen beveiligingsmaatregelen zijn toegepast.
(Optioneel) Klik op naast de gewenste installatie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en om deze te beheren voor een individuele WordPress-installatie. Klik op om terug te keren naar het beheer van de beveiliging van meerdere installaties naast “Beveiligingsstatus van geselecteerde websites”.
Selecteer de installaties waarvoor u de beveiligingsmaatregelen ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.
Selecteer beveiligingsmaatregelen die u ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen zullen ongedaan worden gemaakt.


Een WordPress-website klonenEen WordPress-website klonen betekent het maken van een volledige kopie van de website met alle bestanden, de database en alle instellingen.

U wilt uw WordPress-website wellicht klonen in een van de volgende situaties:

U onderhoudt een niet-openbare (staging) versie van een WordPress-website op een afzonderlijk domein of subdomein en u wilt deze publiceren op het productiedomein zodat deze openbaar toegankelijk wordt.

U hebt een openbaar toegankelijke WordPress-website (productiewebsite) en u wilt een (tijdelijke) kopie maken die niet openbaar is (staging-website) waarin u wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat dit invloed heeft op de productiewebsite.

U wilt een “master-kopie” van een WordPress-website maken met vooraf geconfigureerde instellingen, plugins en een thema, om deze vervolgens te kunnen klonen en zo een nieuw project voor een klant te starten.

U wilt meerdere kopieën van een WordPress-website maken en elke van deze op een andere manier aanpassen (bijvoorbeeld, om ze aan een klant te laten zien, zodat hij of zij de versie kan kiezen die het best bevalt).

Een WordPress-website klonen:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op “Klonen” op de kaart van de WordPress-installatie die u wilt klonen.Kies de website waarnaar u de website wilt klonen:

Keep “Create subdomain” to have WP Toolkit create a new subdomain with the default “staging” prefix. You can use it or type in a desired
subdomain prefix.
Selecteer “Bestaand domein of subdomein gebruiken” en kies vervolgens in de lijst het gewenste domein of subdomein.Pas op: Zorg ervoor dat het domein of subdomein dat als bestemming is geselecteerd niet door een bestaande website wordt gebruikt. Tijdens het klonen kunnen de gegevens van de bestaande website worden overschreven en voorgoed verloren gaan

(Optioneel) Pas de naam van de database aan die tijdens het klonen automatisch wordt aangemaakt.
Als u tevreden bent met de geselecteerde bestemming en de naam van de database, klikt u op Starten.

Als het klonen is voltooid zal de nieuwe kloon worden weergegeven in de lijst met WordPress-installaties.


Gegevens van de ene WordPress-website naar de andere kopiërenU kunt uw WordPress-website, inclusief de bestanden en database, naar een andere WordPress-website kopiëren.

Stel dat u beschikt over een niet-openbare (tijdelijke) versie van een WordPress-website op een afzonderlijk domein of subdomein, plus een openbaar toegankelijke versie van dezelfde website op een productiedomein. U wilt mogelijk gegevens van de ene website naar de andere kopiëren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

U wilt de wijzigingen die u hebt gemaakt kopiëren van de testomgeving naar de productie-server.
U wilt de gegevens van de productiewebsite naar de staging-website kopiëren om te zien hoe de wijzigingen (bijvoorbeeld een nieuwe
plugin) werken met de productiegegevens. Nadat u hebt gecontroleerd of alles goed werkt, kunt u uw wijzigingen naar uw productiewebsite
kopiëren.
U hebt enkele wijzigingen aangebracht op de staging-website, bijvoorbeeld door een nieuwe plugin te installeren, en deze wijzigingen
hebben ertoe geleid dat er nieuwe tabellen aan de database zijn toegevoegd. U wilt alleen deze tabellen naar de productiewebsite kopiëren
zonder andere gegevens te beïnvloeden.
U hebt een upgrade van de staging-website uitgevoerd naar de laatste versie van WordPress en de problemen die zich na de upgrade
voordeden (voor zover dat al het geval is) opgelost. U wilt deze wijzigingen nu implementeren op de productiewebsite.
U kunt ervoor kiezen om de WordPress-bestanden, de WordPress-database of zowel de bestanden als de database te kopiëren. Wanneer u de
database kopieert, kunt u ervoor kiezen om alle tabellen te kopiëren, of tabellen die aanwezig zijn op de bron maar afwezig zijn in het doel, of
u kunt individuele databasetabellen opgeven die moeten worden gekopieerd.

Houd bij het kopiëren rekening met het volgende:

De geselecteerde gegevens worden gekopieerd van de originele website naar de website van bestemming. Alle bestanden en/of databasetabellen die op zowel de originele website als op de bestemming aanwezig zijn en die niet identiek zijn, worden van de originele website naar de bestemming gekopieerd. Bestanden en databasetabellen die alleen op de bestemming aanwezig zijn worden ongemoeid gelaten, tenzij u de optie “Ontbrekende bestanden verwijderen” hebt geselecteerd tijdens het kopiëren.
Tijdens het kopiëren wordt voor de website van bestemming de onderhoudsmodus ingeschakeld, waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is.
If the WordPress version on the target website is earlier than on the source website, WP Toolkit first upgrades WordPress on the target website to match the version installed on the source website, and then runs copying.
Als de versie van WordPress op de originele website ouder is dan die op de website van bestemming, dan wordt het kopiëren afgebroken. Om gegevens te kopiëren moet u de WordPress-versie op de originele website eerst bijwerken naar de versie die op de website van bestemming is geïnstalleerd, of naar een latere versie.
If the database prefix on the source and the target differs, WP Toolkit will change the database prefix on the target website to match that on the source during copying.
Het kopiëren van gegevens tussen een normale WordPress-installatie en een multisite-installatie wordt niet ondersteund. Als alternatief kunt u klonen gebruiken.

Notitie: Tijdens het kopiëren zullen de bestanden en databasetabellen die van de originele website worden gekopieerd de bestanden die al op de bestemming aanwezig zijn overschrijven. Alle wijzigingen die vóór het kopiëren zijn aangebracht in de bestanden en databasetabellen op de bestemming worden zonder waarschuwing verwijderd en zullen dus verloren gaan.

Notitie: Als u caching-plugins hebt geïnstalleerd op de WordPress-website van waaraf u wilt kopiëren, wis dan het cachegeheugen op de originele website voordat u begint met kopiëren het is anders mogelijk dat de website van bestemming niet goed zal functioneren.

Gegevens van de ene WordPress-website naar de ander kopiëren:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op Gegevens kopiëren op de kaart van de WordPress-installatie waarvan u gegevens wilt kopiëren.Selecteer naast “Bestemming” de WordPress-installatie van bestemming (onder hetzelfde of onder een ander abonnement) waarnaar u de gegevens wilt kopiëren.Onder “Te kopiëren gegevens” selecteert u welke gegevens u naar de WordPress-website van bestemming wilt kopiëren:

“Alleen bestanden” - kopieert alleen de websitebestanden, inclusief de corebestanden van WordPress en de bestanden van thema’s en
plugins.

Notitie: De bestanden htaccess, web.config en wp-config.php worden niet gekopieerd omdat het wijzigen van deze bestanden de werking van WordPress kan verstoren..

Notitie: De Plesk-beheerder kan het selectievakje “wp-config.php kopiëren” voor u zichtbaar maken. In dat geval wordt de informatie met betrekking tot de database niet gekopieerd, zelfs als u ervoor kiest om het bestand wp-config.php te kopiëren. Dit voorkomt dat de WordPress-installatie van bestemming wordt beschadigd. Aangepaste instellingen die in het bestand wp-config.php van de bestemming zijn opgegeven worden overschreven door die van de originele website.

“Alleen database” - kopieert alleen de database. U kunt ervoor kiezen om alle, nieuwe of geselecteerde databasetabellen te importeren (zie
stap 5 hieronder voor details).

“Bestanden en database” - kopieert zowel de websitebestanden als de database. U kunt ervoor kiezen om alle, nieuwe of geselecteerde
databasetabellen te importeren (zie stap 5 hieronder voor details).

Als u in stap 3 “Alleen bestanden” of “Bestanden en database” hebt geselecteerd, dan zijn er nu nog twee extra opties beschikbaar (tenzij de Plesk-beheerder ze al niet had verborgen):

“Op bestemming gewijzigde bestanden vervangen” - standaard zal, als een bestand met dezelfde naam op zowel op de originele website als
op de website van bestemming aanwezig is, het bestand van de originele website worden gekopieerd om het bestand op de bestemming te
vervangen; dit gebeurt zelfs als het bestand op de originele website ouder is . Als u geen bestanden op de bestemming wilt overschrijven
met
bestanden van de originele website die ouder zijn, zorg dan dat dit selectievakje niet is geselecteerd.
“Ontbrekende bestanden verwijderen” - als een bestand aanwezig is op de bestemming maar niet op de originele website, dan blijft deze
normaal onaangeroerd. Selecteer dit selectievakje als u bestanden op de bestemming wilt verwijderen wanneer ze niet ook de originele
website aanwezig zijn.
Als u in stap 3 “Alleen database” of “Bestanden en database” hebt geselecteerd, selecteert dan welke databasetabellen u wilt kopiëren:

“Alle tabellen” (de standaardoptie). Als u alle wijzigingen behalve pagina’s, berichten en gebruikers wilt kopiëren, houdt dan het selectievakje
“Behalve: postmeta, posts, usermeta, users” geselecteerd.
Alleen nieuwe tabellen
Geselecteerde tabellen. Klik op “Selecteer de tabellen die u wilt kopiëren”, selecteer de tabellen die u wilt kopiëren en klik vervolgens op
Selecteren.
Before copying data, WP Toolkit suggests creating a restore point. You can use it to roll back the changes made during copying. If you do not want to create a restore point, clear the “Create a restore point” checkbox. Learn how you can recover your WordPress installation using the restore point in “Restoring a WordPress Installation” section below.

Notitie: Elke WordPress-installatie kan slechts over één herstelpunt beschikken. Als u een herstelpunt aanmaakt, dan overschrijft dit het bestaande herstelpunt, indien aanwezig.

Als u tevreden bent met de geselecteerde opties, klikt dan op Starten om te beginnen met het kopiëren van gegevens.
Een WordPress-installatie terugplaatsenWhen you update the WordPress core or copy data from one WordPress installation to another, WP Toolkit suggests creating a restore point before beginning the operation. If you are not happy with the results, you can use the restore point to roll back the changes and restore your installation to the state it was in before the operation.

Notitie: WP Toolkit suggests creating a restore point only when you update a single WordPress installation.

Volledige herstelpunten aanmakenStandaard bevat een herstelpunt alleen de gegevens die worden beïnvloed wanneer gegevens worden gekopieerd of bijgewerkt. De Plesk-beheerder kan WordPress echter zo instellen dat alle installatiegegevens van de bestemming - zowel de bestanden als de database - in het herstelpunt worden opgenomen. Volledige herstelpunten bieden de grootste kans dat het terugplaatsen slaagt, maar het duurt langer om ze te maken en ze nemen ook meer schijfruimte in beslag dan een gewoon herstelpunt.

Een WordPress-installatie vanuit een herstelpunt terugplaatsen:

Ga naar WordPress en zoek de kaart van de installatie die u wilt herstellen.

Klik op het pictogram naast “Herstelpunt” en klik vervolgens op Verder.Het terugplaatsen zal van start gaan. Uw installatie wordt teruggeplaatst in de staat waarin deze zich vóór de bewerking bevond.

Het herstelpunt neemt schijfruimte in, die meetelt voor de u toegewezen beperking. Nadat u uw WordPress-installatie hebt teruggeplaatst of nadat u hebt vastgesteld dat alles klopt en dat terugplaatsen niet nodig is, kunt u het herstelpunt verwijderen.

Een herstelpunt verwijderen:

Ga naar WordPress en zoek het herstelpunt dat u wilt verwijderen.
Klik op het pictogram naast “Herstelpunt” en klik vervolgens op Verwijderen.

Notitie: Elke WordPress-installatie kan slechts over één herstelpunt beschikken. Als u een herstelpunt aanmaakt, dan overschrijft dit het bestaande herstelpunt, indien aanwezig.

Het is belangrijk op te merken dat een herstelpunt niet hetzelfde is als een reservekopie. Als u wijzigingen aanbrengt in de installatie van bestemming na het kopiëren van gegevens of na het toepassen van een update, dan is het terugplaatsen vanuit een herstelpunt wellicht niet mogelijk. Als u gegevens kopieert of een productieversie van WordPress bijwerkt, dan raden wij u aan vooraf een reservekopie van uw abonnement te maken, naast het aanmaken van een herstelpunt.


Een website-URL bijwerkenIf you have moved a website from a different server, the website URL may change. In this case, your migrated WordPress installation will not work until the website URL is updated in WordPress. Previously, you had to do this manually. Now WP Toolkit can update the website URL automatically.

De URL van de website bijwerken:

Ga naar WordPress, kies de kaart van de website die u hebt gemigreerd, klik op de knop en vervolgens op Site-URL bijwerken.
WP Toolkit compares the actual website URL with the one specified in the WordPress database and in wp-config.php:
Als de URL’s overeenkomen, dan is uw website-URL up-to-date. Klik op Terug om terug te keren naar de kaart van de website.
Als de URL’s niet overeenkomen, vervang dan de URL die in WordPress is opgegeven door de werkelijke URL door te klikken op*Bijwerken**.

U hebt gecontroleerd dat uw website online is.


Een website met een wachtwoord afschermenU kunt een wachtwoord instellen om de toegang tot uw WordPress-website te beperken. Iedereen die een met een wachtwoord afgeschermde website bezoekt moet eerst een geldige gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om de inhoud van de website te bekijken.Het instellen van een wachtwoord kan nuttig zijn in de volgende gevallen:

Aan de website wordt nog gewerkt en u wilt nog niet dat mensen de site al bekijken.
U wilt een demonstratieversie van de website laten zien, maar alleen aan specifieke bezoekers.

Een WordPress-website met een wachtwoord afschermen:

Ga naar WordPress, kies de installatie die u met een wachtwoord wilt beveiligen en schakel vervolgens “Wachtwoordbeveiliging” in.
Geef een wachtwoord op of genereer er een. U kunt eventueel ook de gebruikersnaam wijzigen (standaard wordt de gebruikersnaam van de beheerder van de installatie gebruikt).
Klik op Afschermen.

Om de “Wachtwoordbeveiliging” te beëindigen kunt u deze uitschakelen.


Een regelmatige uitvoering van wp-cron.php instellenHet bestand wp-cron.php is een virtuele cron-taak (ook wel ingeroosterde taak genoemd) die door WordPress wordt gebruikt om bepaalde bewerkingen te automatiseren, zoals de controle op updates van plugins en thema’s, het verzenden van e-mailmeldingen, enzovoort. WordPress voert standaard, elke keer dat iemand uw website bezoekt, de taak wp-cron.php uit. Als u wilt dat WordPress-bewerkingen regelmatig en volgens schema worden uitgevoerd, dan moet u de standaardmanier waarop wp-cron.php wordt uitgevoerd uitschakelen.

Als uw website veel bezoek krijgt, dan kan een geplande uitvoering van wp-cron.php ook de laadtijd van de website verbeteren.

De uitvoering van wp-cron.php uitschakelen voor een specifieke WordPress-installatie:

Ga naar WordPress en kies de WordPress-installatie waarvoor u de standaarduitvoering van wp-cron.php wilt uitschakelen.

Schakel “wp-cron.php overnemen” in op de installatiekaart.

De standaard uitvoering van wp-cron.php is nu uitgeschakeld.

By default, WP Toolkit automatically creates a replacement scheduled task. It will now run wp-cron.php every 30 minutes.

In de volgende gevallen is wellicht niet nodig een vervangende taak aan te maken:

U hebt al een eigen vervangende taak, of u bent van plan deze zelf in te stellen.
U hebt geen vervangende taak nodig omdat het uitvoeren van wp-cron.php een negatieve invloed op uw website heeft.
To choose not to create a replacement task or delete the one already created by WP Toolkit, click the and then turn off “Create a replacement task when takeover is initiated”.

(Optioneel) Wellicht wilt u wp-cron.php uitvoeren op afwijkende tijden. Hiertoe klikt u op het pictogram en, naast “Een vervangende taak aanmaken…” klikt u op het pictogram . Nu wordt er een nieuw tabblad in Plesk geopend met daarop de ingeroosterde taken. Wijzig de standaard interval van 30 minuten en sla uw aanpassingen op.Notitie: Het pictogram naast “Een vervangende taak aanmaken…” wordt weergegeven als u beschikt over het recht om ingeroosterde taken te beheren.

Notitie: Als u per ongeluk een vervangende taak hebt verwijderd, dan kunt u deze altijd opnieuw aanmaken. Klik hiertoe op het pictogram en schakel “Een vervangende taak aanmaken wanneer de overname wordt geïnitieerd” uit, en vervolgens weer in.

De beheerder van Plesk kan wp-cron.php uitschakelen voor alle nieuwe WordPress-installaties.

Eerdere wp-cron.php-configuratiesYou may have already disabled wp-cron.php without WP Toolkit by using the following ways:

Editing the wp-config.php file. In this case, WP Toolkit will detect this change and adjust the “Take over wp-cron.php” toggle.
Creating your own replacement scheduled task. In this case, WP Toolkit can create another one once you turn on “Take over wp-cron.php” in the WP Toolkit interface. You can choose between the following options:
Beide taken behouden (dit heeft nauwelijks invloed op de prestaties).
Delete your task and keep the task created by WP Toolkit.
Keep your task and delete the task created by WP Toolkit. To do so, turn off “Create a replacement task when takeover is initiated”.


Events van WordPress-installaties vastleggen in het logboekIf your WordPress installation does not work as expected, you can view its logs to troubleshoot the issue. WP Toolkit logs important events it performs on managed websites, for example:

Het bijwerken van het thema van de website.
Beveiligingsmaatregelen toepassen.
Een website klonen.

Notitie: WP Toolkit version 5.5 (and higher) logs every single event it performs on a managed website. If you have WP Toolkit version 5.4, you’ll see only important events in the list.

WP Toolkit writes logs in plain text and for each individual WordPress installation.

De logbestanden van een WordPress-installatie bekijken:

Ga naar WordPress.

Klik op Logbestanden naast de WordPress-installatie waarvan u de logbestanden wilt bekijken:In het popupvenster Logboeken van <name van de site> kunt u gedetailleerde informatie bekijken over geregistreerde gebeurtenissen:Het popupvenster met de logbestanden van de site verschijnt. De lijst wordt standaard alleen bijgewerkt tijdens het openen. U kunt de lijst ook als volgt vernieuwen:

Om de laatste logbestanden eenmalig op te halen, klikt u op Vernieuwen.

Als u de lijst voortdurend wilt bijwerken terwijl u deze bekijkt, selecteer dan de schakelknop Real-time updates:Notitie: Wanneer de schakelknop is geselecteerd, worden de logboeken elke vijf seconden bijgewerkt. U kunt een andere periode voor het bijwerken opgeven in de variabele actionLogRealTimeUpdatesPeriod in het configuratiebestand.

Een filter toepassen op events in het logboekAls u specifieke events in de lijst wilt vinden, kunt u de volgende filters toepassen:Datum/tijd van de gebeurtenis.
Ernst van de gebeurtenis. Mogelijke waarden: Foutmelding, Waarschuwing en Info.
U kunt aangeven dat het event is Uitgevoerd door een specifieke gebruiker. Dit kan ook het systeem zelf zijn.
Bericht dat wordt gebruikt om het event te beschrijven.

Zodra u het filter heeft toegepast, worden alleen nog de events weergegeven die aan de criteria van het filter voldoen.

LogopschoningStarting from WP Toolkit version 5.5, you can configure log rotation for a particular WordPress installation. By default, log rotation is enabled for all WordPress installations. However, you can disable it or configure individual settings for each of the installations. Here’s how to do it:

Ga naar WordPress.

Klik op Logbestanden naast de juiste WordPress-installatie.

Klik in de rechterbovenhoek van het popupvenster op Logopschoning.

In het popupvenster Instellingen logopschoning stelt u de volgende parameters in:Het selectievakje Inschakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. U kunt de opschoning van het logboek handmatig uitschakelen
door dit selectievakje uit te schakelen.
De keuzerondjes Opschonen op basis van grootte of Opschonen op basis van tijd. Selecteer de gewenste optie en geef de maximale grootte
of periode van het logbestand op.
Maximum number of log files. When the number of log files reaches the specified value, WP Toolkit will compress the oldest uncompressed
log file before creating a new one.
Compressie logbestanden. Selecteer het keuzerondje Logbestanden comprimeren om schijfruimte te besparen. Als u wilt dat de
logbestanden op elk moment beschikbaar zijn, laat het selectievakje dan leeg.

Beheer logbestandenIn the log file manager, you can view, copy, or delete particular lines of the recorded events. WP Toolkit stores each log file in a separate folder and names the file according to the following pattern:

$HOME/logs/wpt_action_logs/action_log_#WEBSITE_UID#.log

waarbij $HOME staat voor de hoofdmap van uw domein en WEBSITE_UID voor het interne kenmerk van de website.

De log-editor kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
OnderhoudsmodusWanneer een WordPress-website in onderhoudsmodus wordt gezet, wordt alle inhoud van de website voor bezoekers verborgen zonder dat de bestanden worden gewijzigd of op een andere manier worden aangepast. Bezoekers die toegang zoeken tot uw website terwijl deze in onderhoudsmodus staat zien een onderhoudspagina in plaats van de eigenlijke inhoud van de website.Onderhoudsmodus inschakelenUw WordPress-website wordt automatisch in onderhoudsmodus gezet wanneer u:

Een upgrade van uw WordPress-installatie uitvoeren.
Gegevens van de ene WordPress-website naar de andere kopiëren.

Als u wijzigen aanbrengt aan uw website en u wilt deze tijdelijk verbergen voor bezoekers, dan kunt u deze handmatig in de onderhoudsmodus plaatsen.

Een WordPress-website in onderhoudsmodus plaatsen:

Ga naar WordPress en kies de WordPress-installatie waarvoor u de onderhoudsmodus wilt inschakelen.

Schakel “Onderhoudsmodus” in op de installatiekaart.Schakel “Onderhoudsmodus” uit om uw website uit de onderhoudsmodus te halen.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassenPlesk WP Toolkit allows you to change certain attributes of the maintenance page to make it more informative. For example you can:

De tekst wijzigen die op de onderhoudspagina wordt weergegeven.
Een teruglopende klok toevoegen.
Geef links op naar sociale netwerkpagina’s, of verwijder deze.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen:

Ga naar WordPress, selecteer de WordPress-installatie waarvan u de onderhoudspagina wilt aanpassen en klik vervolgens op het pictogram naast “Onderhoudsmodus” op de installatiekaart.

In de sectie Schermtekst kunt u de weergegeven tekst wijzigen. Gebruik HTML-tags om de weergave van de tekst aan te passen.

In de sectie Timer kunt u een aflopende timer inschakelen om weer te geven op de onderhoudspagina.

Notitie: De timer is alleen bedoeld om bezoekers te informeren over de geschatte resterende tijd waarin de site niet beschikbaar zal zijn. Uw website wordt automatisch niet uit de onderhoudsmodus gehaald wanneer de klok is afgeteld, dit moet u handmatig doen.

In de sectie Links naar sociale netwerken geeft u links op naar sociale netwerkpagina’s (Facebook, Twitter en Instagram).

Klik op OK.

Als u kunt coderen, dan kunt u de pagina van de onderhoudsmodus aanpassen buiten de hier beschreven mogelijkheden.

De pagina van de onderhoudsmodus aanpassen voor een specifieke website:

Ga naar WordPress, selecteer de WordPress-installatie waarvan u de onderhoudspagina wilt aanpassen en klik vervolgens op het pictogram “Onderhoudsmodus” op de installatiekaart.
Klik op Aanpassen en bewerk het sjabloon voor onderhoudspagina’s in Code Editor..
Klik op OK.

De standaardpagina voor de onderhoudsmodus terugplaatsenIndien nodig kunt u de standaardpagina van de onderhoudsmodus terugplaatsen.

De standaardpagina van de onderhoudsmodus terugplaatsen:

Ga naar WordPress en kies de WordPress-installatie waarvoor u de standaard onderhoudspagina wilt terugplaatsen.
Klik op het pictogram naast “Onderhoudsmodus” op de installatiekaart en klik vervolgens op Standaard terugplaatsen.


Verificatie controlesommen voor WordPress CoreNotitie: The feature is supported in WP Toolkit version 5.6 or higher. Pay attention that it doesn’t check such files as index.php, wp-config.php, and other files that contain installation-specific data and don’t have a reference checksum.

Wanneer een WordPress-site wordt geïnfecteerd door een kwaadaardig stuk software, kan deze zichzelf insluiten in de .php-bestanden van de WordPress core. Vanuit hier kan het uw zoekmachineoptimalisatie aantasten, illegaal cryptocurrency gaan minen of ongeautoriseerde omleidingen forceren. Het is niet de bedoeling dat de core-bestanden worden aangepast, dus u kunt hun MD5-controlesom vergelijken met die van de originele kernbestanden van WordPress.

De controlesom van een WordPress-installatie verifiëren:

Ga naar WordPress.

Klik in het formulier van de juist site op Integriteit van WordPress controleren.

In het popupvenster dat verschijnt klikt u op Controlesommen verifiëren.After WP Toolkit verifies the checksum, do one of the following:

Als de core-bestanden van WordPress zijn geverifieerd, klikt u op Sluiten.

Als er bestanden van de core afwijken, dan klikt u op WordPress Core opnieuw installeren:Notitie: Het opnieuw installeren van de WordPress-core heeft geen invloed op de inhoud van sites. We raden u desalniettemin aan om, als veiligheidsmaatregel, een reservekopie te maken van de bestanden van de site.

Als de bestanden van de core opnieuw zijn geïnstalleerd, kunt u het popupvenster sluiten.

Het gevolg hiervan is dat de core-bestanden van de WordPress-installatie worden gecontroleerd en beveiligd.

Bijgewerkt op: 23/01/2023