Artikelen over: Webhosting

WordPress-installaties bijwerken

Om uw website veilig te houden moet u regelmatig de core van WordPress bijwerken, evenals alle geïnstalleerde plugins en thema’s. U kunt dit zowel automatisch als handmatig doen:

Met handmatige updates hebt u de controle over wanneer updates worden geïnstalleerd. U kunt bijvoorbeeld even wachten om te zien of het installeren van een bepaalde update problemen veroorzaakte voor andere WordPress-gebruikers. Vergeet echter niet om regelmatig updates toe te passen om te voorkomen dat u achter gaat lopen.
Autoupdates geven u het rustige gevoel dat uw WordPress-installatie altijd up-to-date zijn. Alleen kunnen updates uw installatie soms beschadigen en met autoupdates kan het soms even duren voor u dit überhaupt door heeft.

Om veiligheidsredenen raden wij u aan autoupdates in te stellen.

Een update handmatig toepassen op een WordPress-installatie:

Ga naar WordPress. Als uw WordPress-installatie moet worden bijgewerkt, ziet u de de berichten daarover onder “Status” (bijvoorbeeld “Updates voor plugins installeren”).Click any message about available updates, wait for WP Toolkit to load the list of available updates, and then select the updates you want to install.

Notitie: Als een update van de WordPress-core beschikbaar is, dan ziet u het selectievakje “Herstelpunt”. Zorg dat dit selectievakje is geselecteerd om een ??herstelpunt te maken dat u kunt gebruiken om de update ongedaan te maken als er iets misgaat.Klik op Bijwerken.

De geselecteerde updates zullen worden toegepast.

Although WP Toolkit regularly checks for updates itself, you can also check for updates at any time. To do so, click “Check updates”.

Autoupdates voor een WordPress-installatie instellen:

Ga naar WordPress en selecteer de WordPress-installatie die u automatisch wilt bijwerken. Klik vanaf de installatiekaart op “Autoupdate-instellingen”.Kies de gewenste instellingen voor autoupdates. U kunt apart autoupdates instellen voor de WordPress core, plugins en thema’s (zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om autoupdates voor plugins en thema’s in te stellen, maar niet voor de WordPress core). Volg deze aanbevelingen:

Als u “Nee” selecteert naast “WordPress automatisch bijwerken” worden autoupdates van de WordPress core uitgeschakeld. Dit is onveilig.
Als uw website openbaar toegankelijk is (productie) en u bent bang dat deze verstoord kan worden als updates automatisch worden
toegepast, selecteer dan “Ja, maar alleen kleine beveiligingsupdates”.
Als uw website een (tijdelijke) versie van een WordPress-website is die niet openbaar toegankelijk is, selecteer dan “Ja, alle updates (klein en
groot)”. Hierdoor blijft uw staging-website up-to-date en zorgt u ervoor dat als een update iets kapot maakt dit gebeurt op de staging-website
en niet in de productieversie.
Klik op OK.

Als u zich zorgen maakt dat autoupdates van WordPress uw website kunnen breken, gebruik dan Smart Updates. Met Smart Updates worden WordPress-installaties altijd veilig bijgewerkt zonder uw website te breken.

Bijgewerkt op: 19/01/2023