Artikelen over: Webhosting

WordPress beveiligen

WP Toolkit can enhance the security of WordPress installations (for example, by turning off XML-RPC pingbacks, checking the security of the wp-content folder, and so on).

We call individual improvements you can make to the installation’s security “measures”. We consider certain measures to be critical. For that reason, WP Toolkit applies them automatically to all newly created installations.

Op de installatiekaart vindt u naast “Beveiliging” de volgende beveiligingsberichten:

“Beveiliging herstellen” betekent dat niet alle kritische beveiligingsmaatregelen zijn toegepast.
Wij raden u sterk aan om deze allemaal toe te passen.

“Beveiliging controleren” betekent dat alle kritische beveiligingsmaatregelen zijn toegepast,
maar dat dit niet geldt voor een aantal aanbevolen maatregelen.

“Instellingen bekijken” betekent dat alle beveiligingsmaatregelen (kritiek en aanbevolen) zijn toegepast.Notitie: Sommige beveiligingsmaatregelen kunnen, nadat ze zijn toegepast, alsnog ongedaan worden gemaakt; andere kunnen dat niet. We raden u aan een reservekopie van een WordPress-installatie te maken vóór u deze beveiligt.

U kunt WordPress-installaties afzonderlijk beveiligen, of meerdere installaties tegelijkertijd.

Een individuele WordPress-installatie beveiligen:

Ga naar WordPress, kies de installatie die u wilt beveiligen en klik vervolgens vanaf de installatiekaart op het bericht naast “Beveiliging” (bijvoorbeeld “Beveiliging herstellen”).
Wait for WP Toolkit to display the security measures you can apply.
Selecteer de beveiligingsmaatregelen die u wilt toepassen en klik vervolgens op Beveiligen.

Alle geselecteerde maatregelen zullen worden toegepast.

Meerdere WordPress-installaties beveiligen:

Ga naar WordPress en klik op Beveiliging.
U ziet nu de lijst met uw WordPress-installaties. Voor elke installatie kunt u zien hoeveel cruciale (aangegeven met het pictogram ) en aanbevolen (pictogram ) beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast. Klik op het juist pictogram om de lijst met maatregelen te tonen. Als alle beveiligingsmaatregelen zijn toegepast, ziet u op deze plek het pictogram .
(Optioneel) Klik op naast de gewenste installatie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en om deze te beheren voor een individuele WordPress-installatie. Klik op om terug te keren naar het beheer van de beveiliging van meerdere installaties naast “Beveiligingsstatus van geselecteerde websites”.
Selecteer installaties waarop u beveiligingsmaatregelen wilt toepassen en klik vervolgens op Beveiligen.
Standaard zijn alleen kritieke beveiligingsmaatregelen geselecteerd om te worden toegepast. U kunt ook het volgende selecteren:
Zelf uw beveiligingsmaatregelen kiezen. Klik hiertoe op het keuzerondje “Aangepaste selectie”.
Alle beveiligingsmaatregelen tegelijk. Klik hiervoor op het keuzerondje “Alle (essentieel en aanbevolen)”.
Klik op Beveiligen.

De geselecteerde maatregelen zullen worden toegepast.

Beveiligingsmaatregelen ongedaan makenIn zeldzame gevallen kan het toepassen van beveiligingsmaatregelen uw website beschadigen. In dat geval kunt u de beveiligingsmaatregelen die u hebt toegepast ongedaan maken. U kunt dit voor een individuele WordPress-installatie doen, of voor meerdere WordPress-installaties tegelijk.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen ongedaan maken voor een individuele installatie:

Ga naar WordPress, kies de installatie waarvoor u een toegepaste maatregel ongedaan wilt maken en klik vervolgens op het bericht (bijvoorbeeld “Beveiliging controleren”) naast “Beveiliging” op de installatiekaart.Wait for WP Toolkit to display the list of security measures.

Selecteer de beveiligingsmaatregelen die u ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen zullen ongedaan worden gemaakt.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen ongedaan maken voor meerdere installaties tegelijk:

Ga naar WordPress en klik op Beveiliging.
U ziet nu de lijst met uw WordPress-installaties, waarbij is aangegeven of er wel of geen essentiële en aanbevolen beveiligingsmaatregelen zijn toegepast.
(Optioneel) Klik op naast de gewenste installatie voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en om deze te beheren voor een individuele WordPress-installatie. Klik op om terug te keren naar het beheer van de beveiliging van meerdere installaties naast “Beveiligingsstatus van geselecteerde websites”.
Selecteer de installaties waarvoor u de beveiligingsmaatregelen ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.
Selecteer beveiligingsmaatregelen die u ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Ongedaan maken.

De toegepaste beveiligingsmaatregelen zullen ongedaan worden gemaakt.

Bijgewerkt op: 19/01/2023