Artikelen over: Webhosting

Websites beveiligen met SSL/TLS-certificaten

Met de SSL It!-uitbreiding kunt u websites beveiligen met kosteloze en betaalde SSL/TLS-certificaten (op dit moment zijn alleen de certificaten van DigiCert beschikbaar), en met SSL/TLS-certificaten waarover u al beschikt.

Een website beveiligen met een gratis SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt:

Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.

Klik onder “Meer opties” op Installeren:Geef het e-mailadres op dat zal worden gebruikt voor belangrijke meldingen en voor het herstellen van verloren sleutels.

Selecteer wat u naast het hoofddomein verder nog wilt beveiligen:

De hoofddomeinnaam beveiligen. Beveilig alleen het hoofddomein. Als u alleen de webmail wilt beveiligen, kunt u dit selectievakje leegmaken.
Beveilig het wildcard-domein (inclusief www en webmail). Beveilig het subdomein www en/of de domeinaliassen, als ook de webmail.
Voeg het subdomein “www” toe voor het domein en elk geselecteerd alias. Beveilig het subdomein www en/of de domeinaliassen.
Beveilig de webmail op dit domein. Beveilig de webmail.
Het certificaat aan het e-maildomein toewijzen. Beveilig mail met de protocollen IMAP, POP of SMTP. Als u gebruik maakt van het www-subdomein en/of domeinaliassen, selecteer dan het selectievakje Voeg het subdomein “www” toe voor het domein en elk geselecteerd alias.

Klik op Gratis ophalen.

Er zal een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt worden uitgegeven en automatisch geïnstalleerd.

Notitie: Als u een domein beveiligt met een SSL/TLS-certificaat van Let’s Encrypt en vervolgens nieuwe domeinen, subdomeinen, domeinaliassen of webmail aan het abonnement toevoegt, dan kan SSL It! deze automatisch voor u beveiligen door het SSL/TLS-certificaat opnieuw uit te geven. Hiervoor gaat u naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten, waar u de optie “Houd websites beveiligd” inschakelt.

Een betaald SSL/TLS-certificaat ophalen:

Ga naar Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten.

Voor de lijst met beschikbare certificaten klikt u op Certificaten ophalen:Selecteer het SSL/TLS-certificaat dat u wilt aanschaffen en klik op de knop Aanschaffen in het formulier van het certificaat. .. Opmerking:

To find an appropriate certificate, you can do the following:

- Filter the available certificates. You can apply the "Recommended", "Wildcard", and
"For organization use" filter sets.
- Read more about a certificate (its validity period, validation type, and so on) by
clicking the Learn more button in the certificate’s form.

Geef in het popupvenster van de webwinkel van Plesk uw adres en betalingsgegevens op en schaf het certificaat vervolgens aan.

Sluit het popupvenster.

Wacht tot Plesk de betalingsstatus heeft bijgewerkt, of werk deze handmatig bij door op Opnieuw laden te klikken. Plesk werkt de betalingsstatus één keer per uur automatisch bij.Als de betaling eenmaal is verwerkt klikt u op Geef de vereiste gegevens op.Geef de vereiste contactgegevens op en klik op OK.

Plesk maakt nu automatisch een certificaataanvraag (CSR) aan, waarna het SSL/TLS-certificaat wordt ontvangen en geïnstalleerd. Dit kan even duren, afhankelijk van het soort SSL/TLS-certificaat. U kunt de status van het SSL/TLS-certificaat handmatig controleren door te klikken op Opnieuw laden, of door simpelweg te wachten tot Plesk dit automatisch doet - Plesk controleert status van het SSL/TLS-certificaat eens per uur.

Notitie: Voor bepaalde soorten SSL/TLS-certificaten (bijvoorbeeld EV) moet u aanvullende acties ondernemen. Mogelijk moet u een telefoontje of e-mail beantwoorden en de benodigde documenten indienen, zodat de CA uw aanvraag kan valideren.

Nadat het SSL/TLS-certificaat is geïnstalleerd toont het scherm Websites & domeinen > uw domein > SSL/TLS-certificaten alle informatie over het geïnstalleerde SSL/TLS-certificaat (naam, certificaatautoriteit, e-mailadres, enzovoort), de beveiligde componenten en andere opties (“Doorschakelen van http naar https”, “HSTS”, enzovoort).

Bijgewerkt op: 19/01/2023