Artikelen over: Webhosting

Verificatie controlesommen voor WordPress Core

Notitie: The feature is supported in WP Toolkit version 5.6 or higher. Pay attention that it doesn’t check such files as index.php, wp-config.php, and other files that contain installation-specific data and don’t have a reference checksum.

Wanneer een WordPress-site wordt geïnfecteerd door een kwaadaardig stuk software, kan deze zichzelf insluiten in de .php-bestanden van de WordPress core. Vanuit hier kan het uw zoekmachineoptimalisatie aantasten, illegaal cryptocurrency gaan minen of ongeautoriseerde omleidingen forceren. Het is niet de bedoeling dat de core-bestanden worden aangepast, dus u kunt hun MD5-controlesom vergelijken met die van de originele kernbestanden van WordPress.

De controlesom van een WordPress-installatie verifiëren:

Ga naar WordPress.

Klik in het formulier van de juist site op Integriteit van WordPress controleren.

In het popupvenster dat verschijnt klikt u op Controlesommen verifiëren.After WP Toolkit verifies the checksum, do one of the following:

Als de core-bestanden van WordPress zijn geverifieerd, klikt u op Sluiten.

Als er bestanden van de core afwijken, dan klikt u op WordPress Core opnieuw installeren:Notitie: Het opnieuw installeren van de WordPress-core heeft geen invloed op de inhoud van sites. We raden u desalniettemin aan om, als veiligheidsmaatregel, een reservekopie te maken van de bestanden van de site.

Als de bestanden van de core opnieuw zijn geïnstalleerd, kunt u het popupvenster sluiten.

Het gevolg hiervan is dat de core-bestanden van de WordPress-installatie worden gecontroleerd en beveiligd.

Bijgewerkt op: 19/01/2023