Artikelen over: Webhosting

Gegevens van de ene WordPress-website naar de andere kopiëren

U kunt uw WordPress-website, inclusief de bestanden en database, naar een andere WordPress-website kopiëren.

Stel dat u beschikt over een niet-openbare (tijdelijke) versie van een WordPress-website op een afzonderlijk domein of subdomein, plus een openbaar toegankelijke versie van dezelfde website op een productiedomein. U wilt mogelijk gegevens van de ene website naar de andere kopiëren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

U wilt de wijzigingen die u hebt gemaakt kopiëren van de testomgeving naar de productie-server.
U wilt de gegevens van de productiewebsite naar de staging-website kopiëren om te zien hoe de wijzigingen (bijvoorbeeld een nieuwe
plugin) werken met de productiegegevens. Nadat u hebt gecontroleerd of alles goed werkt, kunt u uw wijzigingen naar uw productiewebsite
kopiëren.
U hebt enkele wijzigingen aangebracht op de staging-website, bijvoorbeeld door een nieuwe plugin te installeren, en deze wijzigingen
hebben ertoe geleid dat er nieuwe tabellen aan de database zijn toegevoegd. U wilt alleen deze tabellen naar de productiewebsite kopiëren
zonder andere gegevens te beïnvloeden.
U hebt een upgrade van de staging-website uitgevoerd naar de laatste versie van WordPress en de problemen die zich na de upgrade
voordeden (voor zover dat al het geval is) opgelost. U wilt deze wijzigingen nu implementeren op de productiewebsite.
U kunt ervoor kiezen om de WordPress-bestanden, de WordPress-database of zowel de bestanden als de database te kopiëren. Wanneer u de
database kopieert, kunt u ervoor kiezen om alle tabellen te kopiëren, of tabellen die aanwezig zijn op de bron maar afwezig zijn in het doel, of
u kunt individuele databasetabellen opgeven die moeten worden gekopieerd.

Houd bij het kopiëren rekening met het volgende:

De geselecteerde gegevens worden gekopieerd van de originele website naar de website van bestemming. Alle bestanden en/of databasetabellen die op zowel de originele website als op de bestemming aanwezig zijn en die niet identiek zijn, worden van de originele website naar de bestemming gekopieerd. Bestanden en databasetabellen die alleen op de bestemming aanwezig zijn worden ongemoeid gelaten, tenzij u de optie “Ontbrekende bestanden verwijderen” hebt geselecteerd tijdens het kopiëren.
Tijdens het kopiëren wordt voor de website van bestemming de onderhoudsmodus ingeschakeld, waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is.
If the WordPress version on the target website is earlier than on the source website, WP Toolkit first upgrades WordPress on the target website to match the version installed on the source website, and then runs copying.
Als de versie van WordPress op de originele website ouder is dan die op de website van bestemming, dan wordt het kopiëren afgebroken. Om gegevens te kopiëren moet u de WordPress-versie op de originele website eerst bijwerken naar de versie die op de website van bestemming is geïnstalleerd, of naar een latere versie.
If the database prefix on the source and the target differs, WP Toolkit will change the database prefix on the target website to match that on the source during copying.
Het kopiëren van gegevens tussen een normale WordPress-installatie en een multisite-installatie wordt niet ondersteund. Als alternatief kunt u klonen gebruiken.

Notitie: Tijdens het kopiëren zullen de bestanden en databasetabellen die van de originele website worden gekopieerd de bestanden die al op de bestemming aanwezig zijn overschrijven. Alle wijzigingen die vóór het kopiëren zijn aangebracht in de bestanden en databasetabellen op de bestemming worden zonder waarschuwing verwijderd en zullen dus verloren gaan.

Notitie: Als u caching-plugins hebt geïnstalleerd op de WordPress-website van waaraf u wilt kopiëren, wis dan het cachegeheugen op de originele website voordat u begint met kopiëren het is anders mogelijk dat de website van bestemming niet goed zal functioneren.

Gegevens van de ene WordPress-website naar de ander kopiëren:

Ga naar WordPress en klik vervolgens op Gegevens kopiëren op de kaart van de WordPress-installatie waarvan u gegevens wilt kopiëren.Selecteer naast “Bestemming” de WordPress-installatie van bestemming (onder hetzelfde of onder een ander abonnement) waarnaar u de gegevens wilt kopiëren.Onder “Te kopiëren gegevens” selecteert u welke gegevens u naar de WordPress-website van bestemming wilt kopiëren:

“Alleen bestanden” - kopieert alleen de websitebestanden, inclusief de corebestanden van WordPress en de bestanden van thema’s en
plugins.

Notitie: De bestanden htaccess, web.config en wp-config.php worden niet gekopieerd omdat het wijzigen van deze bestanden de werking van WordPress kan verstoren..

Notitie: De Plesk-beheerder kan het selectievakje “wp-config.php kopiëren” voor u zichtbaar maken. In dat geval wordt de informatie met betrekking tot de database niet gekopieerd, zelfs als u ervoor kiest om het bestand wp-config.php te kopiëren. Dit voorkomt dat de WordPress-installatie van bestemming wordt beschadigd. Aangepaste instellingen die in het bestand wp-config.php van de bestemming zijn opgegeven worden overschreven door die van de originele website.

“Alleen database” - kopieert alleen de database. U kunt ervoor kiezen om alle, nieuwe of geselecteerde databasetabellen te importeren (zie
stap 5 hieronder voor details).

“Bestanden en database” - kopieert zowel de websitebestanden als de database. U kunt ervoor kiezen om alle, nieuwe of geselecteerde
databasetabellen te importeren (zie stap 5 hieronder voor details).

Als u in stap 3 “Alleen bestanden” of “Bestanden en database” hebt geselecteerd, dan zijn er nu nog twee extra opties beschikbaar (tenzij de Plesk-beheerder ze al niet had verborgen):

“Op bestemming gewijzigde bestanden vervangen” - standaard zal, als een bestand met dezelfde naam op zowel op de originele website als
op de website van bestemming aanwezig is, het bestand van de originele website worden gekopieerd om het bestand op de bestemming te
vervangen; dit gebeurt zelfs als het bestand op de originele website ouder is . Als u geen bestanden op de bestemming wilt overschrijven
met
bestanden van de originele website die ouder zijn, zorg dan dat dit selectievakje niet is geselecteerd.
“Ontbrekende bestanden verwijderen” - als een bestand aanwezig is op de bestemming maar niet op de originele website, dan blijft deze
normaal onaangeroerd. Selecteer dit selectievakje als u bestanden op de bestemming wilt verwijderen wanneer ze niet ook de originele
website aanwezig zijn.
Als u in stap 3 “Alleen database” of “Bestanden en database” hebt geselecteerd, selecteert dan welke databasetabellen u wilt kopiëren:

“Alle tabellen” (de standaardoptie). Als u alle wijzigingen behalve pagina’s, berichten en gebruikers wilt kopiëren, houdt dan het selectievakje
“Behalve: postmeta, posts, usermeta, users” geselecteerd.
Alleen nieuwe tabellen
Geselecteerde tabellen. Klik op “Selecteer de tabellen die u wilt kopiëren”, selecteer de tabellen die u wilt kopiëren en klik vervolgens op
Selecteren.
Before copying data, WP Toolkit suggests creating a restore point. You can use it to roll back the changes made during copying. If you do not want to create a restore point, clear the “Create a restore point” checkbox. Learn how you can recover your WordPress installation using the restore point in “Restoring a WordPress Installation” section below.

Notitie: Elke WordPress-installatie kan slechts over één herstelpunt beschikken. Als u een herstelpunt aanmaakt, dan overschrijft dit het bestaande herstelpunt, indien aanwezig.

Als u tevreden bent met de geselecteerde opties, klikt dan op Starten om te beginnen met het kopiëren van gegevens.

Bijgewerkt op: 23/01/2023