Artikelen over: Webhosting

Events van WordPress-installaties vastleggen in het logboek

If your WordPress installation does not work as expected, you can view its logs to troubleshoot the issue. WP Toolkit logs important events it performs on managed websites, for example:

Het bijwerken van het thema van de website.
Beveiligingsmaatregelen toepassen.
Een website klonen.

Notitie: WP Toolkit version 5.5 (and higher) logs every single event it performs on a managed website. If you have WP Toolkit version 5.4, you’ll see only important events in the list.

WP Toolkit writes logs in plain text and for each individual WordPress installation.

De logbestanden van een WordPress-installatie bekijken:

Ga naar WordPress.

Klik op Logbestanden naast de WordPress-installatie waarvan u de logbestanden wilt bekijken:In het popupvenster Logboeken van <name van de site> kunt u gedetailleerde informatie bekijken over geregistreerde gebeurtenissen:Het popupvenster met de logbestanden van de site verschijnt. De lijst wordt standaard alleen bijgewerkt tijdens het openen. U kunt de lijst ook als volgt vernieuwen:

Om de laatste logbestanden eenmalig op te halen, klikt u op Vernieuwen.

Als u de lijst voortdurend wilt bijwerken terwijl u deze bekijkt, selecteer dan de schakelknop Real-time updates:Notitie: Wanneer de schakelknop is geselecteerd, worden de logboeken elke vijf seconden bijgewerkt. U kunt een andere periode voor het bijwerken opgeven in de variabele actionLogRealTimeUpdatesPeriod in het configuratiebestand panel.ini .

Een filter toepassen op events in het logboekAls u specifieke events in de lijst wilt vinden, kunt u de volgende filters toepassen:Datum/tijd van de gebeurtenis.
Ernst van de gebeurtenis. Mogelijke waarden: Foutmelding, Waarschuwing en Info.
U kunt aangeven dat het event is Uitgevoerd door een specifieke gebruiker. Dit kan ook het systeem zelf zijn.
Bericht dat wordt gebruikt om het event te beschrijven.

Zodra u het filter heeft toegepast, worden alleen nog de events weergegeven die aan de criteria van het filter voldoen.

LogopschoningStarting from WP Toolkit version 5.5, you can configure log rotation for a particular WordPress installation. By default, log rotation is enabled for all WordPress installations. However, you can disable it or configure individual settings for each of the installations. Here’s how to do it:

Ga naar WordPress.

Klik op Logbestanden naast de juiste WordPress-installatie.

Klik in de rechterbovenhoek van het popupvenster op Logopschoning.

In het popupvenster Instellingen logopschoning stelt u de volgende parameters in:Het selectievakje Inschakelen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. U kunt de opschoning van het logboek handmatig uitschakelen
door dit selectievakje uit te schakelen.
De keuzerondjes Opschonen op basis van grootte of Opschonen op basis van tijd. Selecteer de gewenste optie en geef de maximale grootte
of periode van het logbestand op.
Maximum number of log files. When the number of log files reaches the specified value, WP Toolkit will compress the oldest uncompressed
log file before creating a new one.
Compressie logbestanden. Selecteer het keuzerondje Logbestanden comprimeren om schijfruimte te besparen. Als u wilt dat de
logbestanden op elk moment beschikbaar zijn, laat het selectievakje dan leeg.

Beheer logbestandenIn the log file manager, you can view, copy, or delete particular lines of the recorded events. WP Toolkit stores each log file in a separate folder and names the file according to the following pattern:

$HOME/logs/wpt_action_logs/action_log_#WEBSITE_UID#.log

waarbij $HOME staat voor de hoofdmap van uw domein en WEBSITE_UID voor het interne kenmerk van de website.

De log-editor kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

Bijgewerkt op: 19/01/2023