Artikelen over: Webhosting

Een regelmatige uitvoering van wp-cron.php instellen

Het bestand wp-cron.php is een virtuele cron-taak (ook wel ingeroosterde taak genoemd) die door WordPress wordt gebruikt om bepaalde bewerkingen te automatiseren, zoals de controle op updates van plugins en thema’s, het verzenden van e-mailmeldingen, enzovoort. WordPress voert standaard, elke keer dat iemand uw website bezoekt, de taak wp-cron.php uit. Als u wilt dat WordPress-bewerkingen regelmatig en volgens schema worden uitgevoerd, dan moet u de standaardmanier waarop wp-cron.php wordt uitgevoerd uitschakelen.

Als uw website veel bezoek krijgt, dan kan een geplande uitvoering van wp-cron.php ook de laadtijd van de website verbeteren.

De uitvoering van wp-cron.php uitschakelen voor een specifieke WordPress-installatie:

Ga naar WordPress en kies de WordPress-installatie waarvoor u de standaarduitvoering van wp-cron.php wilt uitschakelen.

Schakel “wp-cron.php overnemen” in op de installatiekaart.

De standaard uitvoering van wp-cron.php is nu uitgeschakeld.

By default, WP Toolkit automatically creates a replacement scheduled task. It will now run wp-cron.php every 30 minutes.

In de volgende gevallen is wellicht niet nodig een vervangende taak aan te maken:

U hebt al een eigen vervangende taak, of u bent van plan deze zelf in te stellen.
U hebt geen vervangende taak nodig omdat het uitvoeren van wp-cron.php een negatieve invloed op uw website heeft.
To choose not to create a replacement task or delete the one already created by WP Toolkit, click the and then turn off “Create a replacement task when takeover is initiated”.

(Optioneel) Wellicht wilt u wp-cron.php uitvoeren op afwijkende tijden. Hiertoe klikt u op het pictogram en, naast “Een vervangende taak aanmaken…” klikt u op het pictogram . Nu wordt er een nieuw tabblad in Plesk geopend met daarop de ingeroosterde taken. Wijzig de standaard interval van 30 minuten en sla uw aanpassingen op.Notitie: Het pictogram naast “Een vervangende taak aanmaken…” wordt weergegeven als u beschikt over het recht om ingeroosterde taken te beheren.

Notitie: Als u per ongeluk een vervangende taak hebt verwijderd, dan kunt u deze altijd opnieuw aanmaken. Klik hiertoe op het pictogram en schakel “Een vervangende taak aanmaken wanneer de overname wordt geïnitieerd” uit, en vervolgens weer in.

De beheerder van Plesk kan wp-cron.php uitschakelen voor alle nieuwe WordPress-installaties.

Eerdere wp-cron.php-configuratiesYou may have already disabled wp-cron.php without WP Toolkit by using the following ways:

Editing the wp-config.php file. In this case, WP Toolkit will detect this change and adjust the “Take over wp-cron.php” toggle.
Creating your own replacement scheduled task. In this case, WP Toolkit can create another one once you turn on “Take over wp-cron.php” in the WP Toolkit interface. You can choose between the following options:
Beide taken behouden (dit heeft nauwelijks invloed op de prestaties).
Delete your task and keep the task created by WP Toolkit.
Keep your task and delete the task created by WP Toolkit. To do so, turn off “Create a replacement task when takeover is initiated”.

Bijgewerkt op: 19/01/2023