Artikelen over: Webhosting

Een Git-repository aanmaken

Om een nieuw Git-repository voor uw domein aan te maken gaat u naar Websites & domeinen > Git. Als u al Git-repositories voor uw domein hebt aangemaakt via Plesk, dan klikt u op de knop Repository toevoegen. U ziet nu het scherm waarop u een nieuw repository kunt aanmaken:Eerst moet u selecteren waar uw code wordt opgeslagen. In dit scenario selecteert
u Lokale opslag op uw werkstation.

Git-repository in Plesk. Geef de naam van de repository op. Standaard wordt de
naam van het domein gebruikt met het achtervoegsel. git

In de sectie Uw website geeft u het volgende op:

De publicatiemodus. Standaard wordt Automatisch p ubliceren gebruikt. Dit betekent dat alle wijzigingen die naar de Git-repository worden gepusht automatisch worden gepubliceerd op de productie-site. Als u de publicatiemodus wilt wijzigen, klik dan op de link automatisch gepubliceerd en selecteer een andere optie in het geopende venster Publicatiemodus. Als Handmatig p ubliceren is geselecteerd dan moet u bestanden handmatig vanuit de Git-repository publiceren naar uw hostingaccount. Als Geen publicatie is geselecteerd dan zullen de bestanden niet worden gepubliceerd op de productiesite (deze optie kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor het opslaan en uitwisselen van code).


Een doelmap voor het publiceren van Git-bestanden op uw website. Standaard wordt /httpdocs
gebruikt. U kunt dit wijzigen naar een andere reeds bestaande map door te klikken op de naam van de map.


Klik op OK. De nieuwe repository zal worden aangemaakt en weergegeven op de pagina Git.


Welke URL voor de repository zal worden weergegeven hangt af van het protocol voor gegevensoverdracht dat u gebruikt. U kunt een van de volgende protocollen gebruiken:

SSH (alleen Linux) - dit protocol wordt standaard gebruikt als SSH-toegang tot webhosting voor het domein is ingeschakeld. Om SSH-toegang tot een domein in te stellen gaat u naar Websites & domeinen > Toegang tot webhosting en in het menu Toegang tot de server via SSH selecteert u /bin/bash of /bin/sh. In dit geval verschijnt de URL van de repository als user1@voorbeeld.nl:~/repos/voorbeeld.git.
HTTPS - Dit protocol wordt standaard gebruikt als SSH-webtoegang niet is toegestaan en SSL/TLS voor een domein is ingesteld (Hostinginstellingen >SSL/TLS-ondersteuning). In dit geval verschijnt de URL als https://user1@voorbeeld.nl/plesk-git/voorbeeld.git.
HTTP - Dit protocol wordt standaard gebruikt als SSH-webtoegang niet is toegestaan en SSL/TLS niet voor een domein is ingesteld. In dit geval zal de URL van een repository eruit zien als http://user1@voorbeeld.nl/plesk-git/voorbeeld.git.
Volg de instructies die beschikbaar zijn via de link Help om de lokale repository te initialiseren.


Als de repository is geïnitialiseerd kunt u de commit-informatie zien en de naam van de actieve branch op Websites & domeinen > Git. Standaard wordt de branch master gebruikt om met Plesk te werken. U kunt later meer branches toevoegen (zie de sectie Branch of zoekpad wijzigen).


U kunt nu een commit van uw websitebestanden uitvoeren vanuit uw lokale repository en daarna een push naar de repository op de server.

Bijgewerkt op: 19/01/2023