Artikelen over: Webhosting

DigitalOcean Spaces

DigitalOcean Spaces instellen:

Maak een account bij DigitalOcean.
Maak een space aan.
Maak een map aan voor het opslaan van reservekopieën binnen de space. Onthoud het zoekpad naar deze map en de URL van de space. Deze hebt u later nodig voor het instellen van DigitalOcean Spaces voor het opslaan van reservekopieën.
Maak een access key en secret key aan. Onthoud deze, want u zult ze later gebruiken voor het instellen van DigitalOcean Spaces voor het opslaan van reservekopieën. Let erop dat de secret key slechts een keer wordt getoond, op het moment dat deze wordt aangemaakt. Er is later geen manier om deze nog terug te vinden.
Meld u aan bij Plesk en ga naar Websites & domeinen > het juiste abonnement > Beheer van reservekopieën > Instellingen externe opslag > DigitalOcean Spaces Backup.
Onder “Provider”, selecteert u “DigitalOcean Spaces”.
Plak de URL van de space, het zoekpad naar de map waarin de reservekopieën moeten worden opgeslagen, de access key en de secret key in de daarvoor bestemde velden en klik op OK.

De DigitalOcean-opslag is ingesteld. U kunt deze nu selecteren wanneer u een handmatige of ingeroosterde reservekopie aanmaakt.

Bijgewerkt op: 19/01/2023