Artikelen over: Webhosting

die te publiceren Een repository verwijderen of de naam ervan wijzigen

U kunt de naam van uw repository op elk moment wijzigen. Als u bijvoorbeeld klaar bent met het ontwikkelen van uw website, dan wilt u wellicht de naam van de repository wijzigen van website-dev naar website, om zo verwarring te voorkomen. Ga naar Websites & domeinen > Git, klik op Repository-instellingen en geef een nieuwe naam op in het veld Naam van repository.

Merk op dat als u de naam van de repository hebt gewijzigd, u uw lokale repository moet instellen om van de nieuwe URL van de repository te gebruiken. Dit doet u met de opdracht:

git remote set-url origin [nieuwe URL]

Als u bijvoorbeeld de naam van de repository wijzigt van voorbeeld naar voorbeeld1, dan geeft u de volgende opdracht op:

git remote set-url origin user1@voorbeeld.nl :~/repos/voorbeeld1.git

Als u de repository wilt verwijderen, klik dan op de link Repository verwijderen onder Websites & domeinen > Git. In dit geval zal Plesk alleen de repository verwijderen; de map met de gepubliceerde bestanden zal blijven zoals deze is.

Bijgewerkt op: 19/01/2023