Artikelen over: Webhosting

Databases van apps

Als een app een database nodig heeft maakt Plesk deze automatisch aan tijdens de installatie van de app. Voor het aanmaken van een database gebruikt Plesk de instellingen voor app-databases die u kunt wijzigen in de sectie Hoofdinstellingen (de link Alle instellingen tonen) tijdens het installeren van een app:

De naam van de database en de database-server waarop de app de database zal opslaan.
De gebruikersnaam en het wachtwoord van de databasegebruiker, die Plesk nodig heeft om toegang tot de database van de app te krijgen. Het is wellicht handig om een enkele databasegebruiker aan te maken die toegang heeft tot alle databases. In dat geval maakt u een universeel gebruikeraccount aan geeft deze op bij de installatie van apps. Als u meer wilt weten leest u de sectie Accounts van databasegebruikers beheren.

Merk op dat als u het maximaal aantal databases hebt bereikt dat voor uw abonnement is toegestaan een app geen database meer kan aanmaken. In plaats daarvan zal het tabellen toevoegen aan de bestaande databases en de namen daarvan voorzien van voorvoegsels. Voorvoegsels maken het makkelijker om tabellen van verschillende apps van elkaar te onderscheiden. Zo zal de app WordPress het voorvoegsel “ wpress_ ” toevoegen aan de namen van tabellen.

Bijgewerkt op: 18/01/2023