Artikelen over: Webhosting

Contactformulier

Als u wilt dat bezoekers u berichten kunnen sturen vanaf uw site, dan kunt u een contactformulier toevoegen.

Een contactformulier toevoegen:

Ga naar het tabblad Modules, selecteer Contactformulier en sleep de module naar de pagina.

Op het tabblad Instellingen geeft u het volgende op:

E-mailadres van de ontvanger. U kunt meerdere e-mailadressen opgegeven en deze van elkaar scheiden met een komma (,) of puntkomma (;).

Onderwerp van bericht.

De tekst die moet worden getoond op de knop waarmee het bericht wordt verzonden.

Bescherming tegen geautomatiseerde spamberichten. Laat het selectievakje De bescherming tegen automatische spamberichten inschakelen geselecteerd als u wilt voorkomen dat u spam ontvangt die is verstuurd door scripts en spambots die uw contactformulier gebruiken.

Deze bescherming is gebaseerd op een zeer efficiënt mechanisme dat reCAPTCHA wordt genoemd. In het contactformulier wordt dit weergegeven als een invoerveld met een combinatie van vervormde woorden of tekens die alleen door mensen kunnen worden herkend. Voordat een bericht via het contactformulier wordt verstuurd moet de gebruiker de karakters herkennen en invoeren.

Als u invoervelden aan het formulier wilt toevoegen of u wilt ze verplaatsen of verwijderen, of u wilt de labels aanpassen, klik dan op het tabblad Velden en voer de gewenste wijzigingen door.

Als u het standaard bedankbericht “Uw bericht is verstuurd. Dank u wel.” wilt wijzigen, klik dan op het tabblad Beantwoorden en geef de nieuw tekst op.

Klik op OK.

Een contactformulier verwijderen:

Plaats de muisaanwijzer boven het formulier en klik op Verwijderen.

If you want visitors to be able to send you messages from your site, you can add a contact form.

To add a contact form:

Go to the Modules tab , select Contact form and drag the module onto the page.

On the Settings tab , specify the following:

Recipient's email address. You can enter multiple email addresses and separate them with a comma (,) or semicolon (;).

Subject of message.

The text to be shown on the button that sends the message.

Protection against automated spam messages. Leave the Enable protection against automatic spam messages check box selected if you
want to avoid receiving spam sent by scripts and spam bots that use your contact form.

This protection is based on a highly efficient mechanism called reCAPTCHA. In the contact form, this appears as an input field with a combination of scrambled words or characters that can only be recognized by humans. Before sending a message via the contact form, the user must recognize and enter the characters.

If you want to add, move, or delete input fields to the form, or change the labels, click the Fields tab and make the desired changes.

If you want the standard thank you message “Your message has been sent. Thank you." want to change it, click the Reply tab and enter the new text.

Click OK .

To delete a contact form:

Hover over the form and click Delete .

Bijgewerkt op: 19/01/2023