Artikelen over: Webhosting

Branch of zoekpad wijzigen

Publiceren vanuit een nieuwe branch

Het is een goed gebruik om binnen een repository te werken met verschillende branches. Er kan slechts een branch tegelijk actief zijn. Standaard wordt de branch | Master gebruikt voor publicatie.

Om een nieuwe branch toe te voegen moet u deze in uw lokale repository aanmaken. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe branch met de naam dev aanmaken met de volgende opdrachten:

| git branch dev

| git checkout dev

Voer vervolgens een commit van de bestanden uit naar deze branch en een push naar de repository op de server. Dit doet u met de volgende opdrachten:

git commit -m "wijziging in de branch"

git push -u origin dev

U kunt nu een van de twee actieve branches selecteren. Ga naar Websites & domeinen > Git en klik op de link Wijzig branch en zoekpad voor de naam van de repository. Selecteer in het venster dat wordt geopend de naam van de branch in het menu Branch.


Als u een nieuwe branch selecteert en klikt op OK dan zal Plesk de nieuwe actieve branch weergeven.


Het zoekpad voor publicatie wijzigen

Standaard wordt de map /httpdocs gebruikt voor het publiceren van Git-bestanden op uw website. Als u het zoekpad voor publicatie wilt wijzigen klikt u op de link Branch en zoekpad wijzigen en u selecteert in het venster dat wordt geopend de nieuwe map. U kunt ook een nieuwe map aanmaken door te klikken op de knop Nieuwe map aanmaken.

Bijgewerkt op: 19/01/2023