Artikelen over: Webhosting

Apps beheren

Normaal is het voor alle apps mogelijk om de instellingen van de belangrijkste parameters direct vanuit Hostingbeheer te configureren. U krijgt toegang tot de instellingen van de app door de app te selecteren in de lijst onder Toepassingen > Mijn toepassingen beheren. Als u een app hebt geselecteerd kunt u de volgende instellingen configureren:

Algemene instellingen. Dit zijn de basisinstellingen (bijvoorbeeld het wachtwoord van de beheerder van de app) die kunnen worden gewijzigd via Instellingen wijzigen.
Dienst-instellingen. Als een app een deel van zijn functionaliteit aan Plesk overdraagt door middel van diensten, dan kunt u deze configureren. De app SugarCRM staat bijvoorbeeld toe dat u gebruikeraccounts aanmaakt en biedt deze mogelijkheid als dienst in Hostingbeheer. Nadat u deze dienst heb geselecteerd onder Geleverde diensten kunt u alle gebruikeraccounts van de app bekijken en nieuwe aanmaken. Voor sommige apps kunt u de accounts van de app koppelen aan aanvullende gebruikeraccounts in Plesk. U komt meer te weten over het koppelen van accounts in de sectie Apps koppelen aan aanvullende gebruikeraccounts.

Notitie: If WP Toolkit is installed on the server, users are advised to use it for centralized management of WordPress installations on the server. Learn more in the section WP Toolkit.

Bijgewerkt op: 23/01/2023