Artikelen over: Webhosting

Amazon S3

Om reservekopieën op te slaan in Amazon S3 moet u beschikken over een IAM-gebruikeraccount. We noemen dit een account met beperkingen omdat het een beperkt aantal machtigingen heeft die nodig zijn om de Amazon S3-extensie voor reservekopieën te gebruiken.

De extensie kan automatisch een IAM-gebruikeraccount met de juiste machtigingen aanmaken, maar u kunt dit ook handmatig doen.

Amazon S3-opslag voor reservekopieën automatisch instellen:

Maak een AWS-account aan.
Meld u aan bij uw AWS-account, ga naar My Account > Security Credentials en kopieer de toegangssleutel en de geheime sleutel van de hoofdgebruiker van het AWS-account.
Meld u aan bij Plesk en ga naar Websites & domeinen > het juiste abonnement > Beheer van reservekopieën > Instellingen externe opslag > Amazon S3 Backup.
Behoud de optie “Ik gebruik de aanmeldgegevens van hoofdaccount (wordt niet opgeslagen)”.
Plak de toegangssleutel en de geheime sleutel die u in stap 2 hebt gekopieerd in de velden “IAM User Access Key ID” en “IAM User Access Key Secret”.
Geef aan in welke bucket uw reservekopieën moeten worden opgeslagen. U kunt een bestaande bucket in uw AWS-account gebruiken. De extensie kan er ook automatisch een voor u aanmaken; in dat geval raden we u aan om de naam van de bucket niet te wijzigen.
Als u reservekopieën in een specifieke map in de bucket wilt opslaan, geef dan de naam van de map op in het veld ‘Path’. Om reservekopieën op te slaan in de hoofdmap van de bucket geeft u “/” op in het veld “Path”.
Klik op OK.

Amazon S3-opslag voor reservekopieën handmatig instellen:

Maak een AWS-account aan.
Maak een IAM-gebruikeraccount aan. Zorg ervoor dat u het account de volgende machtigen geeft: s3:CreateBucket, s3:ListBucket, s3:GetObject, s3:PutObject, s3:DeleteObject, s3:ListMultipartUploadParts, s3:AbortMultipartUpload en s3:ListAllMyBuckets.
Maak een IAM-gebruikerssleutel aan en schrijf deze samen met de geheime sleutel op; deze hebt u later nodig.
Meld u aan bij Plesk en ga naar Websites & domeinen > het juiste abonnement > Beheer van reservekopieën > Instellingen externe opslag > Amazon S3 Backup.
Selecteer de optie “Ik heb een IAM-gebruikeraccount met beperkingen aangemaakt”.
Plak de IAM-toegangsleutel en de geheime IAM-sleutel, die u in stap 3 hebt gekopieerd, in de betreffende velden.
Geef aan in welke bucket uw reservekopieën moeten worden opgeslagen. U kunt een bestaande bucket in uw AWS-account gebruiken. De extensie kan er ook automatisch een voor u aanmaken; in dat geval raden we u aan om de naam van de bucket niet te wijzigen.
Als u reservekopieën in een specifieke map in de bucket wilt opslaan, geef dan de naam van de map op in het veld ‘Path’. Om reservekopieën op te slaan in de hoofdmap van de bucket geeft u “/” op in het veld “Path”.
Klik op OK.

Amazon S3 is nu ingesteld voor het opslaan van reservekopieën. U kunt nu selecteren of u deze wilt gebruiken bij het maken van een handmatige of ingeroosterde reservekopie.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d6667ec629ed2000/78936_e86klq.jp

Bijgewerkt op: 19/01/2023